Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές εξελίξεις – Διορισμοί: Ενημερωτικό Ν. Κορδή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα – Τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις – Διορισμοί: Ενημερωτικό Αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές εξελίξεις – Διορισμοί: Ενημερωτικό Ν. Κορδή

Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τους διορισμούς

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Α. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρχικά οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών που έχουν γίνει το σχολικό έτος 2018-2019 και μέχρι 30-5-2019 στη δευτεροβάθμια είναι 1676. Την προηγούμενη χρονιά οι αντίστοιχες αποχωρήσεις ήταν 1092. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση αποχωρήσεων κατά 584 εκπαιδευτικούς (αύξηση κατά 53%). Η αύξηση επιμερίζεται κυρίως στις παραιτήσεις μετά τη λήξη του σχολικού έτους που από 719 το 2018 αυξήθηκαν φέτος κατά 436 άτομα δηλαδή σε ποσοστό  60%  και στις μετατάξεις που από 79 το 2018 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 164 άτομα δηλαδή σε ποσοστό πάνω από 200%! Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ.
1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2
2 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 103
3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 67
4 ΜΕΤΑΤΑΞΗ 243
5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ 7
6 ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝ. ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 2
7 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 88
8 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1155
9 ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 9
ΣΥΝΟΛΟ 1676

 

Δείτε:

Πίνακες και διορισμοί: Από εδώ και πέρα τι; | Ανάλυση του especial.gr

 

  Η κατανομή των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι η ακόλουθη:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (στοιχεία στις 30-5-2019)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Κλάδος/ Ειδικότητα
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Γενικό Άθροισμα
ΔΕ02.01 1 1
ΔΕ02.02 1 1
ΠΕ01 1 3 1 3 3 11
ΠΕ02 18 28 1 13 60
ΠΕ03 12 15 2 7 1 37
ΠΕ04.01 7 9 1 6 1 24
ΠΕ04.02 4 7 2 1 14
ΠΕ04.04 1 1 2
ΠΕ04.05 1 2 3
ΠΕ05 2 56 3 61
ΠΕ06 1 14 10 25
ΠΕ07 15 3 1 19
ΠΕ08 1 13 3 17
ΠΕ11 1 7 1 9
ΠΕ78 1 4 3 1 9
ΠΕ79.01 1 3 5 9
ΠΕ80 2 6 5 13
ΠΕ81 1 2 1 4
ΠΕ82 3 3
ΠΕ83 2 2 3 7
ΠΕ84 3 1 1 5
ΠΕ85 2 2
ΠΕ86 3 1 44 14 1 63
ΠΕ87.01 1 2 3
ΠΕ87.02 2 1 3
ΠΕ87.05 1 1
ΠΕ88.01 1 2 3
ΠΕ88.02 1 1
ΠΕ89.01 2 2
ΠΕ90 1 1
ΠΕ91.01 1 1
ΤΕ01.04 1 1
ΤΕ01.06 1 1
ΤΕ01.13 1 1
ΤΕ02.01 1 1
Γενικό Άθροισμα 2 67 2 243 7 88 9 418

 

Πιο συγκεκριμένα οι αποχωρήσεις που έγιναν το 1ο δεκαήμερο του Απρίλη και οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις είναι 1258 και  κατανέμονται ως εξής:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ) ΛΟΓΩ α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟ 1ο 10-ΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ β) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (στοιχεία στις 20-5-2019)
Αιτιολογία->
Κλάδος/ Ειδικότητα
α) Αίτηση παραίτησης β) Αυτοδίκαιη αποχώρηση Γενικό Άθροισμα
ΔΕ02.01 2 2
ΔΕ02.02 4 4
ΠΕ01 47 1 48
ΠΕ02 238 6 244
ΠΕ03 160 32 192
ΠΕ04.01 87 12 99
ΠΕ04.02 55 4 59
ΠΕ04.03 3 3
ΠΕ04.04 25 6 31
ΠΕ04.05 23 3 26
ΠΕ05 61 1 62
ΠΕ06 78 4 82
ΠΕ07 19 19
ΠΕ08 11 3 14
ΠΕ11 83 2 85
ΠΕ78 38 1 39
ΠΕ79.01 17 2 19
ΠΕ80 54 3 57
ΠΕ81 20 1 21
ΠΕ82 40 3 43
ΠΕ83 23 1 24
ΠΕ84 9 4 13
ΠΕ86 26 4 30
ΠΕ87.01 4 1 5
ΠΕ87.02 2 1 3
ΠΕ87.04 2 2
ΠΕ87.05 2 2
ΠΕ88.01 5 2 7
ΠΕ88.02 4 4
ΠΕ88.03 2 2
ΠΕ90 1 1
ΤΕ01.04 1 1
ΤΕ01.06 1 1
ΤΕ01.07 3 3
ΤΕ01.19 1 1
ΤΕ02.01 1 2 3
ΤΕ02.02 4 1 5
ΤΕ02.04 1 1
ΤΕ16 1 1
Γενικό Άθροισμα 1.155 103 1.258

 

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008: Διορισμοί και δικαστήρια | Το ιστορικό

Η πλειονότητα μεταξύ των 1258 αποχωρούντων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια, είναι Φιλόλογοι ΠΕ02 (244 19,3% επί των συνολικών αποχωρήσεων). Ακολουθούν οι Μαθηματικοί ΠΕ03 (192 15,2%), οι Φυσικοί ΠΕ04.01  (99 και 7,8%), οι Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 (85 και 6,7%) και τέλος οι Αγγλικής Φιλολογίας ( 82 και 6,5% επί των αποχωρήσεων).

Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών την 10ετία 2010-2019 είχαμε συνολικά 21.670 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 αποχώρησαν 1.667 λιγότεροι εκπαιδευτικοί συγκριτικά με το 2011 (μείωση αποχωρήσεων κατά 47,6%), το 2016 αποχώρησαν 2.526 λιγότεροι εκπαιδευτικοί συγκριτικά με το 2011 (μείωση αποχωρήσεων  κατά 72,1%) και το 2017 2.994 λιγότεροι εκπαιδευτικοί από το 2011 (μείωση αποχωρήσεων κατά 85,5%)!

Αντίθετα το 2018 αποχώρησαν 381 εκπαιδευτικοί περισσότεροι από το 2017 (αύξηση αποχωρήσεων κατά 74,8%). Τέλος το 2019 (μέχρι σήμερα)  έχουμε αύξηση αποχωρήσεων κατά 368 εκπαιδευτικών συγκριτικά με το 2018 (αύξηση αποχωρήσεων κατά 41,3%).

 Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι από το 2010 οι συνολικές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από όλη την εκπαίδευση ανέρχονται σε 35.770! Για την Δευτεροβάθμια τα στοιχεία των αποχωρήσεων είναι τα εξής:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
2010 2839
2011 3503
2012 3186
2013 3442
2014 3235
2015 1836
2016 977
2017 509
2018 890
2019 1258

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές εξελίξεις – Διορισμοί: Ενημερωτικό Ν. Κορδή

Β. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί πλέον η είσοδός τους στα πρατήρια του στρατού σε όλη την Ελλάδα. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση κάρτας μέλους για την είσοδο στα πρατήρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

Σχετικά με τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας οι λεπτομέρειες δίνονται εδώ

Επιπρόσθετα το νέο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 είναι εδώ

Τέλος αναφορικά με τα 60 διετή προγράμματα σπουδών για 1500 αποφοίτους των ΕΠΑΛ οι πληροφορίες δίνονται εδώ

Γ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχετικά με το μεγάλο θέμα των μόνιμων διορισμών, αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για το μόνιμο διορισμό 10500 εκπαιδευτικών το δυο επόμενα χρόνια.

Η διαδικασία προβλέπει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για την εκκίνηση των διαδικασιών για την προκήρυξη και, στη συνέχεια, την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία.  Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο. Παράλληλα εξελίσσεται η πρόσκληση για τους 4500 διορισμούς της Ειδικής Αγωγής.

Η αναγκαιότητα μόνιμων διορισμών ενισχύεται και από το γεγονός ότι τη φετινή σχολική χρονιά εργάστηκαν συνολικά στην εκπαίδευση 31.300 αναπληρωτές ενώ και οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών πλησιάζουν τις 36.000 από το 2010!

Δυστυχώς η αντίδραση του Τομεάρχη Διοικητικής ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Κιλκίς κ. Γ. Γεωργαντά είναι χαρακτηριστική για το ζήτημα των προσλήψεων στην εκπαίδευση! Μεταξύ άλλων τονίζει: «…τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε την αγωνία της κυβέρνησης -πριν την αποχώρηση της- να τακτοποιήσει τους κομματικούς της φίλους και να εξασφαλίσει το μέλλον των στελεχών της.

Προειδοποιούμε ότι κάθε παράνομος διορισμός εκτός ΑΣΕΠ, κάθε αξιολόγηση διευθυντικών στελεχών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ή επίσπευση στη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιείται από χθες, Δευτέρα 3 Ιουνίου, μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, θα ελεγχθεί τόσο για τη νομιμότητα όσο και για τη σκοπιμότητα της.

Η Νέα Δημοκρατία θα προστατεύσει τη Δημόσια Διοίκηση από τις απροκάλυπτες παρεμβάσεις μιας κυβέρνησης που, λειτουργώντας με καθεστωτική αντίληψη, αντιμετωπίζει τη Δημόσια Διοίκηση ως κομματικό λάφυρο». Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συνεπώς για τον διορισμό 10.500 εκπαιδευτικών αφορά- κατά τον κ. Γεωργαντά-  απλώς την τακτοποίηση κομματικών φίλων!

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό τη Δήλωση του Κ. Μητσοτάκη στις 14/1/2019 στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τους διορισμούς: «Η Παιδεία χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά δεν είμαι διατεθειμένος, να δεσμευθώ σε οποιονδήποτε αριθμό προσλήψεων, εάν δεν μελετήσω πρώτα ενδελεχώς τα στοιχεία και διαπιστώσω πόσα πραγματικά κενά υπάρχουν. 

Προσλήψεις στον αέρα, μόνο και μόνο για να στέλνουμε ένα «φιλολαϊκό μήνυμα», εγώ δεν πρόκειται ποτέ να εξαγγείλω.

Έχω δεσμευθεί ότι οι προσλήψεις στην παιδεία θα ξεκινήσουν από προσλήψεις στην ειδική αγωγή… Από εκεί και πέρα, όταν μελετήσουμε τα πραγματικά κενά, θα εξαγγείλουμε πόσες πραγματικά προσλήψεις χρειάζονται να γίνουν στην παιδεία…»

   Σε πρόσφατη συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ο Κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε ακόμη μια φορά ότι σχεδιάζει απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων! Απλώς να επισημάνουμε ότι η μονιμότητα των Δ.Υ. είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη με το άρθρο 103 του Συντάγματος με ξεκάθαρο τρόπο!

Να θυμίσουμε ότι επί Υπουργίας του και ως αποτέλεσμα ενός συνολικού τιμωρητικού νομοθετικού πλαισίου είχαμε τις διαθεσιμότητες 2500 εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 2000 σχολικών φυλάκων, 1000 διοικητικών των Πανεπιστημίων και εκατοντάδων καθαριστριών! Η διαθεσιμότητα υπήρξε μια ευθεία αμφισβήτηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων!  

   Και το κερασάκι στην τούρτα: Ο  κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Βορίδης αναπτύσσοντας την πολιτική που θα ακολουθήσει το κόμμα του για την περίφημη «επανίδρυση του κράτους» που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ με κατηγορηματικό τρόπο, ότι πρώτα θα αξιολογηθούν όλοι και όλες οι δομές του δημοσίου και σε δεύτερο στάδιο, εάν προκύψει θέμα, θα προχωρήσει σε στοχευμένες προσλήψεις πάντα όμως με τον κανόνα μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Το «εργαλείο» για όλα αυτά έχει ήδη εφαρμοστεί: το τιμωρητικό σύστημα «αξιολόγησης» που δοκιμάστηκε στα πρώτα μνημονιακά χρόνια και στην οποία το 15% των Δημοσίων Υπαλλήλων θα κριθούν υποχρεωτικά ανεπαρκείς!

   Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου και σίγουρα δεν θα επιτρέψουν σε κανένα την επιστροφή στο ζοφερό μέλλον της αγοραίας οπισθοδρόμησης! 

Μέσα στα πλαίσια αυτά  οφείλουμε να υπερασπίσουμε, με τη δράση μας αλλά και με την ψήφο μας, τις δικές μας κατακτήσεις, πολλές από τις οποίες έρχονται από αιτήματα και αγώνες πολλών χρόνων πριν και προάγουν την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση του έργου μας και του δημόσιου σχολείου!

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία και Δύναμη στους μαθητές και τις μαθήτριές μας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που ξεκίνησαν σήμερα!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 7/6/2019

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

( τηλ.:6974320189,

ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση