Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παρακολούθηση ύλης Γ Λυκείου | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παρακολούθηση ύλης Γ Λυκείου: Εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφία Ζαχαράκη για συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Με Εγκύκλιο της η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη κρίνει αναγκαία την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και Πανελλαδικά το έτος 2020.

Υπεύθυνοι συντονισμού

Εξ αυτού του λόγου ορίζει ως υπεύθυνους για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης.

Συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης με απόφασή του συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης. Η επιτροπή αποτελείται από:

  • τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
  • τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. . στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
  • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και
  • έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.
Εργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Εργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες, η συμπλήρωση και αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών, η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 αυτής της εγκυκλίου.

Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 13-12-2019, β) μέχρι και 24-01-2020, γ) μέχρι και 21-02-2020,

δ) μέχρι και 27-03-2020 και ε) μέχρι και 08-05-2020

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο παρακολούθησης ύλης
Συνάντηση ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας με Ελληνική Λύση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση