Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράλληλη Στήριξη: Παράθεση στοιχείων 6 έτων-Εγκρίσεις-Προσλήψεις-Η διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράλληλη Στήριξη: Εγκρίσεις αιτημάτων-προσλήψεις αναπληρωτών φέτος και τα τελευταία 6 χρόνια-Στοιχεία και αριθμοί όπως κατατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Το especial.gr συγκέντρωσε και παραθέτει στοιχεία και αριθμούς αναφορικά με την εξέλιξη της Παράλληλης Στήριξης και Συνεκπαίδευσης τα τελευταία 6 χρόνια, όπως τα παρουσίασε κατά καιρούς στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ακολουθούν οι ενότητες
 1. Από ποιους και σε ποιους παρέχεται Παράλληλη Στήριξη.
 2. Πότε, που και σε ποιο χρόνο υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις.
 3. Πόσες είναι οι εγκρίσεις Παράλληλης Στήριξης φέτος και πόσες ήταν τα τελευταία 6 έτη.
 4. Πόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης είχαμε φέτος, το 2021-22 και πόσες τα τελευταία 6 έτη.
 5. Πως κατανέμονται οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανά μαθητή/τές

____________

Αναλυτικά

Κάθε χρόνο η Παράλληλη Στήριξη και η συνεκπαίδευση παρέχεται από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Παράλληλη στήριξη παρέχεται
 • Σε μαθητές οι οποίοι με κατάλληλη ατομική υποστήριξη μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.
 • Σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει Τμήμα Ενταξης.
 • Σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΑΣΥ.
Οι αιτήσεις για την παράλληλη στήριξη

υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης.

Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων Παράλληλης Στήριξης

ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021 – 2022

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ εξέδωσε τις παρακάτω εγκρίσεις σε αιτήματα που είχαν υποβληθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

 • Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δέκα χιλιάδες σαράντα επτά εγκρίσεις για στήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης.
 • Στη Δευτεροβάθμια δύο χιλιάδες εκατόν έντεκα εγκρίσεις για στήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης.
Επίσης
 • Χίλιες εκατόν εβδομήντα εγκρίσεις για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
 • Χίλιες επτακόσιες εβδομήντα πέντε εγκρίσεις, για στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεν μπορεί να είναι γνωστός εκ των προτέρων

ο ετήσιος αριθμός των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών καθώς και όλων των υπολοίπων εξελικτικών αναπτυξιακών διαταραχών που επιφέρουν μαθησιακές δυσκολίες στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Αναφορικά με τις εγκρίσεις αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης είχαμε:
 • Το έτος 2015-16 4.807 εγκρίσεις.
 • Το έτος 2016-17 5.600 εγκρίσεις.
 • Το έτος 2017-18 6.700 εγκρίσεις.
 • Το έτος 2018-19 7.529 εγκρίσεις.
 • Το έτος 2019-20 9.443 εγκρίσεις.
 • Το έτος 2020-21 11.487 εγκρίσεις.

Η αύξηση είναι κατακόρυφη, σχεδόν 125%.

Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης
 • Για το έτος 2016 – 2017 οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη άγγιζαν περίπου τις δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (2.645).
 • Για το έτος 2017 – 2018 περίπου τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (3.356).
 • Για το σχολικό έτος 2018 – 2019 προσλήφθηκαν περίπου έξι χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα αναπληρωτές (6.360).
 • Για το σχολικό έτος 2019-2020 επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα οκτώ (7.868).
 • Για το σχολικό έτος 2020-2021 εννιά χιλιάδες οκτακόσιες επτά (9.807).
 • Για φέτος, το σχολικό έτος 2021-22, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων για την Παράλληλη στήριξη ανέρχεται σε επτά χιλιάδες εξακόσιους πενήντα πέντε (7.655) κατά την Πρώτη και Δεύτερη φάση και εκατόν εξήντα δυο (162) στην Τρίτη φάση. Σύνολο προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έως τώρα, επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα επτά (7.817), για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.
Τέλος

Τρεις χιλιάδες διακόσιοι πενήντα ένας (3.251) αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης κατανέμονται ανά έναν μαθητή και μαθήτρια, τρεις χιλιάδες επτακόσιοι τέσσερις (3.704) κατανέμονται σε δύο ή σε ελάχιστες περιπτώσεις σε τρεις μαθητές ή μαθήτριες σε μη επιβαρυμένα περιστατικά, όταν το επιτρέπουν οι ανάγκες στήριξης.

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών έως Οκτώβριο 2021: Αριθμοί-Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα
Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Για Γ Φάση-Ειδική πρόσκληση-Παράλληλη Στήριξη

Δείτε ακόμη

5.500 νέες προσλήψεις στα σχολεία ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ
Φίλης στη Βουλή για συγχωνεύσεις τμημάτων: Παραδοχή Υπουργείου Παιδείας-100.000 μαθητές σε αίθουσες 26-29 ατόμων

Πριν φύγετε

Κεραμέως-φασόν απαντήσεις αξιολόγησης: Δεν συνιστούν συμμετοχή-Δικαστική απόφαση και νόμος περιέχουν κυρώσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Έχετε τα στοιχεία ανά έτος και ανά βαθμίδα (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια) εκπαίδευσης;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Υπάρχουν, αλλά θέλουν αποδελτίωση από τις συνολικές προσλήψεις κάθε έτους.

Γράψτε μία απάντηση