Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου ΕΑΕ που εξετάζονται και πανελλαδικά | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου ΕΑΕ που εξετάζονται και πανελλαδικά – Εγγραφο του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ κου Ιωάννη Κατσαρού.

Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων

Εγγραφο (αριθ. πρωτ. 31727/ΓΔ4/28-3-2024) σχετικά με την παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου Ε.Α.Ε. που εξετάζονται και πανελλαδικά, απέστειλε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης, Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης, Συμβούλους Εκπ/σης Δ.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) και Διευθυντές Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.), ο Γενικός Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ κος Ιωάννης Κατσαρός.

Σύμφωνα με το έγγραφο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέαεξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

Αθήνα, 28-03-2023

Αρ. Πρωτ. 31727/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου Ε.Α.Ε. που εξετάζονται και πανελλαδικά.

1. Το με αρ. πρωτ. 131846/ΓΔ4/16-11-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

2. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄ 8)

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 131846/ΓΔ4/16-11-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και μετά τη Γ΄ φάση της καταχώρισης της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων /-ουσών, να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Οι Διευθυντές/-ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση επικοινωνία με τους Διευθυντές/-ντριες των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Δείτε σχετικά

Παρακολούθηση και συντονισμός ύλης ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ πανελλαδικώς εξεταζ. μαθημάτων Γ΄ τάξης 2023-24 

Δείτε επίσης

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη-Τράπεζα Θεμάτων 2023-24: Ολες οι Αποφάσεις για το ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ 

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών έως 23.3.2024-Διορισμούς 2020 έως 2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση