Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραμένει Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ ο Περικλής Μήτκας | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραμένει Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ ο Περικλής Μήτκας: Παρατάθηκε η θητεία του με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Παραμένει Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ ο Περικλής Μήτκας

Σε αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κου Περικλή Μήτκα, από την επομένη της λήξεως της, ήτοι από 08.02.2024 μέχρι τον ορισμό νέου Προέδρου και πάντως και όχι πέραν από 07.08.2024, προχώρησε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 16384/Ζ1/15.02.2024 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/ΥΟΔΔ/19.02.2024 ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κος Περικλής Μήτκας είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΦΕΚ 137/Υ.Ο.Δ.Δ./19.02.2024

Μαρούσι, 15/02/2024

Αρ. πρωτ. 16384/Ζ1

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της θητείας του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:…

….

2. Την υπό στοιχεία 18135/Ζ1/07.02.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄94, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ.΄174), με την οποία ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μήτκας διορίστηκε ως Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., με τετραετή θητεία.

3. Το υπ΄αρ. 41173/07.02.2024 έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε..

4. Το γεγονός της λήξης της θητείας του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ήτοι του Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, στις 07.02.2024.

διαπιστώνουμε

Την βάσει των διατάξεων του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4653/2020, αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Περικλή Μήτκα του Ακύλα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την επομένη της λήξεως της, ήτοι από 08.02.2024 μέχρι τον ορισμό νέου Προέδρου και πάντως, όχι πέραν από 07.08.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας το 2024: Νέο σύστημα διορισμών-Νέες οργανικές-Επιλογές στελεχών-Αξιολόγηση 

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση