Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραμένουν συμβασιούχοι οι έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραμένουν συμβασιούχοι οι έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου-Μετά την παρέλευση τριών ετών η Ολομέλεια απεφάνθη αρνητικά.

Παραμένουν συμβασιούχοι οι έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ

Αρνητική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το εάν οι έκτακτοι καθηγητές των ΤΕΙ οι οποίοι επί 20 η και 30 χρόνια απασχολούνταν με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες των ιδρυμάτων, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι καλύπτουν έκτακτες και απρόβλεπτες διδακτικές ανάγκες (κάλυψη αναγκών λόγω αδειών των τακτικών καθηγητών κενών θέσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων μέχρι να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία κάλυψής τους με τακτικό προσωπικό κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να μην παρέχουν εξαρτημένη εργασία και να μην μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό των ΤΕΙ.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών (ΕΦ.ΣΥΝ)

Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε ομόφωνα ότι οι συμβάσεις με τις οποίες παρέχει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο το επί συμβάσει προσωπικό των τέως ΤΕΙ (νυν Πανεπιστημίων) δεν είναι, ούτε υποκρύπτουν, σχέση εξαρτημένης εργασίας επειδή οι εν λόγω διδάσκοντες “δεν υποβάλλονται κατά την εκτέλεση του έργου τους αυτού, ενόψει της φύσης τους σε ιδιαίτερη δέσμευση και εξάρτηση από τον εργοδότη (ΤΕΙ), που να δικαιολογεί την ειδική προστασία τους από το εργατικό δίκαιο”.

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι

“επί συνάψεως αλλεπάλληλων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν δεν δικαιολογείται η συμφωνηθείσα περιορισμένη διάρκεια αυτών θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου”, προσθέτοντας ότι “ο χαρακτηρισμός ορισμένης σχέσεως κατά την προαναφερόμενη έννοια ανήκει στο δικαστήριο και δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα”.

Το Β2 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου

είχε λύσει το ζήτημα της εξάρτησης των εργαζομένων από τα ΤΕΙ και της υπαγωγής τους στο προστατευτικό καθεστώς του νόμου 2112/1920 (άρθρο 8), κρίνοντας ότι το εν λόγω διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των συμβασιούχων διδασκόντων στα ΤΕΙ παρέχει την εργασία του στο πλαίσιο μιας ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ωστόσο, το 2018 το ίδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου

επανέφερε το θέμα που είχε ήδη λύσει και παρέπεμψε στην Ολομέλεια να αποφασίσει αν οι διδάσκοντες των ΤΕΙ παρέχουν εξαρτημένη εργασία, έτσι ώστε οι συμβάσεις τους να αναγνωριστούν ως μια ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Μετά την παρέλευση τριών ετών η Ολομέλεια απεφάνθη αρνητικά.

Δείτε επίσης

Κεραμέως-πεπραγμένα: “Δύο δημιουργικά χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων”
Απαλλαγή διδάκτρων μεταπτυχιακών: Τα εισοδηματικά όρια σε απόφαση
Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Πριν φύγετε

 Εργαζόμενοι σε Η/Υ: Διάλειμμα 15 λεπτών ανά δίωρο-Απόφαση ΣτΕ-Αποζημίωση αν δεν τηρείται το μέτρο
Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση