Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράνομη και η απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών-Δεν κηρύχθηκε καταχρηστική

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράνομη και η απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Δεν κηρύχθηκε καταχρηστική.

Παράνομη και η απεργία αποχή της ΟΛΜΕ

Και τη νέα απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κήρυξε παράνομη το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από την κήρυξη ως παράνομη (και ως καταχρηστική) της νέας απεργίας-αποχής της ΔΟΕ, μετά από την αγωγή την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ομως στην περίπτωση της ΟΛΜΕ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να κηρυχθεί ως καταχρηστική η ένδικη απεργία αποχή, διότι “παρέλκει η εξέταση των σχετικών λόγων καταχρηστικότητας”.

Σύμφωνα με την Απόφαση

“ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η, κηρυχθείσα και γνωστοποιηθείσα στο ενάγον στις 12-03- 2024 από την εναγομένη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.)», απεργία- αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματος τη< είναι παράνομη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εναγόμενη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τη επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Δ.Μ.Ε.)» την έναρξη της ανωτέρω κηρυχθείσης απεργίας.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρό (5.000 ευρώ) για κάθε παραβίαση της αμέσως ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης τοι διατακτικού της παρούσας.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις ανωτέρω καταψηφιστικές της διατάξεις.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στο ενάγον να επιδώσει την παρούσα απόφαση και μετά την παρέλευση της ώρας 19.00 μ.μ. έως ώρα 21.00 μ.μ. της σημερινής ημέρας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, με την παρουσία και της Γραμματέως, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, στην Αθήνα, στις 15 Μαρτίου 2024″.

Ακολουθεί σχετικά αποσπάσματα της Απόφασης

“…Συνεπώς, η εξαγγελθείσα από την εναγόμενη απεργία, με την οποία διεκδικούνται αιτήματα, η ρύθμιση των οποίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας και μπορεί να γίνει με θέσπιση ή τροποποίηση ισχυόντων κανόνων δικαίου, είναι πολιτική απεργία και κρίνεται παράνομη, αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί σε ζήτημα μάλιστα, που ανήκει στην αποκλειστική ρυθμιστική εξουσία της, αποκλείοντας την αναβάθμιση και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών…”

“Μετά ταύτα αποδείχθηκε ότι η ένδικη απεργία – αποχή, που προκήρυξε η εναγόμενη είναι παράνομη για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ενώ η εκ μέρους του ενάγοντος επικαλούμενη καταχρηστικότητα της επίδικης απεργίας – αποχής, προϋποθέτει κατ’ αρχάς νόμιμα κηρυχθείσα απεργία, η οποία εν προκειμένω δεν υφίσταται, δεκτού γενομένου ως βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού της εναγόμενης και συνακόλουθα, παρέλκει η εξέταση των σχετικών λόγων καταχρηστικότητας της ένδικης αγωγής. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να αναγνωριστεί ότι η ένδικη απεργία-αποχή είναι παράνομη και να απαγορευτεί η έναρξή της από την εναγομένη, με την απειλή σε βάρος της εναγομένης χρηματικής ποινής για κάθε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης της παρούσας απόφασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα….”

“…Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επίδικη απεργιακή κινητοποίηση συνιστά «πολιτική» απεργία, η οποία είναι παράνομη, αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί επί ζητημάτων που ανήκουν στην αποκλειστική ρυθμιστική εξουσία της, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό στάσιμο το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο προς βλάβη των μαθητών και των οικογενειών τους, ενώ λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση, προκειμένου να βελτιώνεται και να επικαιροποιείται, δεκτού γενομένου ως ουσία βάσιμου του σχετικού αγωγικού αιτήματος του ενάγοντος. Η εναγόμενη παραδεκτώς προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η υπό κρίση αγωγή του ενάγοντος ασκείται καταχρηστικώς, δεδομένου ότι εκ της απεργιακής κινητοποιήσεως – αποχής ουδεμία βλάβη προκαλείται εις βάρος του ενάγοντος, αλλά και του εν γένει κοινωνικού συνόλου, που να δικαιολογεί την κήρυξη αυτής ως παράνομης. Ο ισχυρισμός αυτός στοιχειοθετεί την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, η οποία είναι ορισμένη και νόμιμη…”

Δείτε σχετικά

Απεργία αποχή ΔΟΕ από την αξιολόγηση: Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

ΑΔΕΔΥ-απεργίες: Ολες βγαίνουν παράνομες-Δεν επαναπροκηρύσσει απεργία-αποχή από την αξιολόγηση στο δημόσιο 

Κεραμέως-διορισμοί 2024: Που θα δοθεί έμφαση-Το 2025 νέος γραπτός διαγωνισμός 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση