Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΑΔΕΔΥ

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ για την ατομική αξιολόγηση, την οποία είχε κηρύξει για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε την 452/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς ενημερωτικό σημείωμα της νομικής της συμβούλου, στην ΟΛΜΕ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ η απεργία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική και στο διατακτικό το Δικαστήριο απαγορεύει στην ΑΔΕΔΥ τη συνέχιση της, καθώς και την επανάληψη της στο μέλλον με το ίδιο αντικείμενο και υπό τις ίδιες συνθήκες, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω απαγόρευση και απειλεί την ΑΔΕΔΥ με χρηματική ποινή ύψους 6000 ευρώ για κάθε παράβαση της σχετικής απαγόρευσης.

Νέα απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ από την αξιολόγηση 

Μετά όλα αυτά η ΟΛΜΕ κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου νέο εξώδικο απεργίας-αποχής από την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παραθέτοντας τη σχετική Δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή την οποία πρέπει να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί στο πρωτόκολλο του σχολείου από την Τρίτη 21.05.2024 – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ 

________________________________

Ακολουθεί η επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς την ΟΛΜΕ και το Ενημερωτικό Σημείωμα

Επιστολή προς ΟΛΜΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα

Προς: Ο.Λ.Μ.Ε.

Κοιν.: Ομοσπονδίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την 452/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η απεργία-αποχή, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τους εκπαιδευτικούς Β΄βαθμιας εκπαίδευσης και τα μέλη ΕΕΠ/ΒΕΠ, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 452/2024 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Υπ’ όψιν Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

Επί της με αρ.452/2024 δικαστικής αποφάσεως που εξεδόθη με αφορμή την απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ για την συνδικαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών ΒΕΠ/ΕΕΠ, επισημαίνω αναλυτικότερα τα εξής:

1) Η απεργιακή κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη, καθότι θεωρήθηκε ότι έχει την ίδια μορφή και έκταση με τις απεργιακές κινητοποιήσεις (τόσο της ίδιας της ΑΔΕΔΥ, όσο και τον οικείων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων) που έχουν κριθεί στο σύνολό τους παράνομες με άλλες αποφάσεις του αυτού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επίμαχη απεργιακή κινητοποίηση διεκδικεί αιτήματα, η ρύθμιση των οποίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας και ως εκ τούτου έχει πολιτικό χαρακτήρα, αφού σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί, αποκλείοντας ούτως την αναβάθμιση και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

2) Το δικαστήριο περαιτέρω έκρινε ότι η απεργία -ενόψει του ότι έχει και αόριστη διάρκεια-, είναι παράνομη και ως καταχρηστική, αφού λόγω των όσων ήδη επισημάνθηκαν για τον πολιτικό της χαρακτήρα καθιστά επιπροσθέτως στάσιμο το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο προς βλάβη των μαθητών και των οικογενειών τους. Κατά το Δικαστήριο, το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης πρέπει να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση προκειμένου να βελτιώνεται και να επικαιροποιείται.

Εν όψει των ανωτέρων κρίσεων, η απεργία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Στο διατακτικό το Δικαστήριο απαγορεύει στην ΑΔΕΔΥ τη συνέχιση της, καθώς και την επανάληψη της στο μέλλον με το ίδιο αντικείμενο και υπό τις ίδιες συνθήκες, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω απαγόρευση και απειλεί την ΑΔΕΔΥ με χρηματική ποινή ύψους 6000 ευρώ για κάθε παράβαση της σχετικής απαγόρευσης.

Με εκτίμηση,

Μαργαρίτα Παναγοπούλου

Δικηγόρος (MJuris Oxford)

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δείτε επίσης

Στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ από 13 έως 31.05.2024 και ενιαία κείμενα για την τρίτη φάση της αξιολόγησης 

Ελληνική PISA-εξετάσεις: Αντίδραση ΟΛΜΕ με προκήρυξη Στάσης Εργασίας στις 22 Μαΐου 2024 

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση