Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση ορισμού Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία η διαδικασία επιλογής και ο ορισμός των νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ύστερα από Προκήρυξη επιλογής, η παράταση θα ισχύει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Παρατείνεται, με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, από 1-4-2019 μέχρι 30-6-2019, η απόσπαση των Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό.

Οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ήδη υπηρετούν βάσει της αριθμ. 141525/Η2/31-8-2018 Υπουργικής Απόφασης.

Θα λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού,

Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία η διαδικασία επιλογής και ο ορισμός των νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ύστερα από Προκήρυξη επιλογής, η παράταση θα ισχύει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Το δικαίωμα λήψης των οδοιπορικών εξόδων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους εξακολουθεί και ισχύει, εφόσον αυτά δεν τους έχουν καταβληθεί.

Οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης, με την ανάληψη υπηρεσίας στις οικείες διπλωματικές αρχές, οφείλουν να αποστείλουν τις σχετικές πράξεις ανάληψης στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω ενέργειες.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση