Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023- Σύνολο οκτακοσίων τριάντα επτά (837) εκπαιδευτικών με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Μαρίας Δόκου.

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών

Με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαρίας Δόκου παρατείνεται η θητεία οκτακοσίων τριάντα επτά (837) εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023.

Συγκεκριμένα η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπέγραψε:

Α. Την παράταση της θητείας οκτακοσίων τριάντα (830) εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2023 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136).

Β. Την παράταση της θητείας σε νέα σχολική μονάδα επτά (7) εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1β του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136).

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπ΄ αριθμ. 108/ΔΕΠΠΣ/08-07-2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους
    εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας».
  • Το απόσπασμα της Πράξης 9/11-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών
    Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το από 08-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού
    ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα εδώ

Δείτε επίσης

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις | Ονόματα 

ΦΕΚ κατανομής μόνιμων διορισμών 2022 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ακολουθεί 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Συμμετοχή εκπαιδευτικών Αγγλικής σε διεθνή έρευνα: Πρόσκληση ΠΕΚΑΔΕ 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2022 Α-Αποτελέσματα: Για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική 

Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την εφαρμογή της το 2021-22

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση