Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό, νέες και συμπληρωματικές αποσπάσεις 2024-2025 | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό, νέες και συμπληρωματικές αποσπάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου – Αποφάσεις. 

Παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό, νέες και συμπληρωματικές αποσπάσεις

Ακολουθούν Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘΑ αναφορικά με:

Α. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2024-2025 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω γάμου, χωρίς επιμίσθιο.

Β. Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2024-2025 για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο.

Γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-
2025, 2025-2026 – Συμπληρωματική Πρόσκληση.

Δ. ΣΤ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

Αναλυτικά

Α. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2024-2025 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω γάμου, χωρίς επιμίσθιο

Παρατείνεται η απόσπαση 52 εκπαιδευτικών, λόγω γάμου με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2024-2025 και για το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης εξωτερικού, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους, ως ακολούθως:

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

_________________________

Β. Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2024-2025 για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

Παρατείνεται η απόσπαση 2 εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση τριετίας, λόγω ανάληψης υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο, στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπάιδευσης στη Ν. Υόρκη, για το σχολικό έτος 2024-2025, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του ως άνω Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους, ως ακολούθως:

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

_________________________

Γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-
2025, 2025-2026 – Συμπληρωματική Πρόσκληση

Αποσπώνται οι παρακάτω 12 εκπαιδευτικοί, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους/τις θέτουμε στη διάθεση των οικείων Αν. Συντονιστών/στριών Εκπαίδευσης εξωτερικού, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, ως ακολούθως:

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

_________________________

Δ. ΣΤ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Συμπληρώνονται οι αριθ. 85847/H2/28-7-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Ω446ΝΚΠΔ-ΙΤ8), 94838/H2/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΗΤ46ΝΚΠΔ-Η98), 95032/H2/31-8-2023 (ΑΔΑ: 6Σ7Υ46ΝΚΠΔ-66Ω), 118146/H2/20-10-2023 (ΑΔΑ: : 9ΣΠΚ46ΝΚΠΔΖΘ5), 146012/H2/19-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΘΦ46ΝΚΠΔ-Υ07) και 31674/28-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΝΧ46ΝΚΠΔ-ΗΝΝ) Υπουργικές Αποφάσεις και αποσπώνται οι παρακάτω 5 εκπαιδευτικοί, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους/τις θέτουμε στη διάθεση των οικείων Αν. Συντονιστών/στριών Εκπαίδευσης εξωτερικού, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, ως ακολούθως:

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Παράταση απόσπασης 134 εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για ένα και δυο σχολικά έτη | Αποφάσεις 

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά σχολεία σε θέσεις Δευτεροβάθμιου Κύκλου 

Πιερρακάκης-εκπαίδευση: Αλλαγές που έρχονται-Ανοικτό σχολείο-καταπολέμηση σχολ. εκφοβισμού-ψηφιακά εργαλεία 

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Ποιοι έχουν δικαίωμα-Προϋποθέσεις-Προθεσμίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση