Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση απόσπασης 134 εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για ένα και δυο σχολικά έτη | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση απόσπασης 134 εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για ένα και δυο σχολικά έτη – Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κ. Πιερρακάκη.

Παράταση απόσπασης 134 εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Την παράταση απόσπασης 98 εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2024-2025 και 2025-2026) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επίσης ο Υπουργός υπέγραψε την παράταση απόσπασης 36 εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος 2024-2025 και του ημερολογιακού έτους 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου, χωρίς επιμίσθιο, για συμπλήρωση εξαετίας.

Αναλυτικά

Α. Παρατείνεται για δύο (2) σχολικά έτη η απόσπαση 98 εκπαιδευτικών για συμπλήρωση πενταετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το πρώτο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2024-2025) και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το δεύτερο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2025-2026) και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους, ως ακολούθως.

Οι ανωτέρω λαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν, και οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

Β. Παρατείνεται για ένα (1) σχολικό έτος 2024-2025 και του ημερολογιακού έτους 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου η απόσπαση 36 εκπαιδευτικών για συμπλήρωση εξαετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους, ως ακολούθως.

Οι ανωτέρω λαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν, και οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό, νέες και συμπληρωματικές αποσπάσεις 2024-2025 | Αποφάσεις 

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά σχολεία σε θέσεις Δευτεροβάθμιου Κύκλου 

Πιερρακάκης-εκπαίδευση: Αλλαγές που έρχονται-Ανοικτό σχολείο-καταπολέμηση σχολ. εκφοβισμού-ψηφιακά εργαλεία 

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Ποιοι έχουν δικαίωμα-Προϋποθέσεις-Προθεσμίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση