Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών | Τροπολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών-Ρυθμίσεις για αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ: Τροπολογία στη Βουλή.

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών

Κατετέθη, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τροπολογία με αριθμό: 345/18 5.6.2020 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” με ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων περιέχονται
  • Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Ρυθμίσεις για αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ (επανέρχονται στη θέση τους όταν παύσουν τα καθήκοντά τους στη θέση ευθύνης για την κάλυψη της οποίας είχαν αποσπασθεί)
  • Ρυθμίσεις για τον Διευθυντή του ΙΕΠ
  • Ρυθμίσεις αναφορικά με την καταβολή επιμισθίου εξωτερικού
  • Ρυθμίσεις για τις αρμοδιότητες Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
  • Ρυθμίσεις για την προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης ΑΕΙ
Δείτε την Τροπολογία για την παράταση διδακτικού έτους και συμβάσεων αναπληρωών

Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο:

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1

Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στο άρθρο 2 του ΠΔ. 79/2017 (Α 109) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-20:

α. Το διδακτικό έτος λήγει 30 Ιουνίου

β. Η διδασκαλία των μαθημάτων λήγει στις 26 Ιουνίου

γ. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού (ΕΒΠ) που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης για την παραπάνω παράταση δεν απαιτείται υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης εργασίας και ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.

Δείτε την Τροπολογία Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

_____________________

Δείτε την Ακρόαση Φορέων ΕΔΩ
Δείτε την συζήτηση επί των άρθρων ΕΔΩ
Δείτε την 1η συνεδρίαση της επιτροπής ΕΔΩ

 Δείτε επίσης

Ομιλία Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως: β’ ανάγνωση νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις”
Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα Γενικά σχολεία: Λεπτομέρειες του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση