Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση προθεσμιών εκλογών ΚΥΣΔΙΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση προθεσμιών εκλογών ΚΥΣΔΙΠ: Για εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παράταση προθεσμιών εκλογών ΚΥΣΔΙΠ

Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως δίδεται παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Απόφαση

Μαρούσι, 19- 08-2020

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

107299/Γ2

ΘΕΜΑ: “Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

Παρατείνουμε τις προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των υπό στοιχείο α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’179) μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ακολούθως:

-Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι: 12-10-2020
-Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι: 3-9-2020
-Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 14-9-2020
-Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων ή ενστάσεων  
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την  
ανακοίνωση των πινάκων ήτοι το αργότερο μέχρι: 21-9-2020
-Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων μέχρι: 5-10-2020
-Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 6-10-2020
-Υποβολή Υποψηφιοτήτων: 4-9-2020 έως 14-9-2020
-Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι: 15-9-2020
-Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι: 25-9-2020
-Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέσα σε  
αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από την  
τοιχοκόλληση των πινάκων, ήτοι το αργότερο μέχρι: 30-9-2020
-Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών μέχρι: 16-9-2020
-Διαβίβαση ενστάσεων και εξέτασή τους από  
την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι: 6-10-2020
-Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι: 6-10-2020
-Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους μέχρι: 12-10-2020
-Προώθηση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων,  
φακέλων και γενικού εκλογικού υλικού σε όλες τις Υπηρεσίες  
και τις Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι: 21-10-2020

 

Οι προθεσμίες, όπως τίθενται με την παρούσα απόφαση ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το έτος 2020. Κατά τα λοιπά , ισχύουν τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988, όπως ισχύει.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Ανοιγμα σχολείων 2020-21: Απουσίες-Μεταφορές-Ειδικά Σχολεία-Μάσκες-Τηλεκπαίδευση-Πανεπιστήμια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση