Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση θητείας αιρετών ΚΥΣΔΙΠ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση θητείας αιρετών ΚΥΣΔΙΠ: Εως 28 Φεβρουαρίου 2021 με Απόφασή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Παράταση θητείας αιρετών ΚΥΣΔΙΠ

Με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως παρατείνει τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η θητεία η οποία αφορά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  και η οποία έληγε την 31η Δεκεμβρίου του 2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Αναλυτικά η Απόφαση της Υπουργού κας Νίκης Κεραμέως

Μαρούσι, 18 -01-2021

Αρ.Πρωτ.: 5612/Γ2η

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ.12055/Γ2/25-01-2019 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9)» ως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη………………………………………………………………….

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την περ. Ζ της αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ορισμός μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9), ως εξής:

«Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία έληγε την 31η Δεκεμβρίου του 2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην τροποποιούμενη αρ. 12055/Γ2/25-01-2019 (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653ΠΣ-ΡΡ9) Υπουργική Απόφαση ως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Συμβούλια-Κορδής: Καμία συμμετοχή των εκπαιδευτικών-Δεν θα αναγνωρισθούν δοτοί αιρετοί-Εκτός κλάδου οι διορισμένοι
Συγκρότηση νέου ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ
ΟΛΜΕ-Υπηρεσιακά Συμβούλια: Καμία συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια της Kυβέρνησης
Ενημέρωση από ΔΣ Α ΕΛΜΕ Κορινθίας-EAK: Να σταματήσει η ΔΑΚΕ το κρυφτούλι στο θέμα των αιρετών

Δείτε ακόμη

Απάντηση ΔΟΕ στα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ για δοτούς εκπροσώπους εκπ/κών στα υπηρεσιακά συμβούλια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση