Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράθεση στοιχείων στη Βουλή: Για μόνιμους διορισμούς και παράλληλη στήριξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράθεση στοιχείων στη Βουλή: Για μόνιμους διορισμούς και παράλληλη στήριξη – Από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Παράθεση στοιχείων στη Βουλή

Με απάντησή της σε Ερώτηση Βουλευτών με θέμα “Καθυστέρηση στην πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Α/θμια Εκπαίδευση”,  η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη:

Α. Αναφέρεται στη διαδικασία των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή σημειώνοντας πως:

  • Η διαδικασία των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ ως προς τον διορισμό 1040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην ΕΑΕ ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03-2020 διορισμού τους.
  • Eχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες για τις Προκηρύξεις 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για να δημοσιευτούν οι οριστικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού19, αναμένεται να αναρτηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Β. Παραθέτει στοιχεία αναφορικά με τον ακριβή αριθμό αιτημάτων (7.692) για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό στην Α/θμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2019- 2020 και συγκεντρωτικό πίνακα με τα στοιχεία των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι της 3-3-2020, για το Πρόγραμμα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) στην Α/θμια σε όλη τη χώρα.

Γ. Παραθέτει τις Πράξεις ΕΣΠΑ που υλοποιούν το Πρόγραμμα “Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”.

Δείτε αναλυτικά την Απαντηση της Υφυπουργού κας Σοφίας Ζαχαράκη

Μαρούσι, 27-5-2020

Αρ.Πρωτ. 63570/Φ1 ΕΞ 203995 εισ/π.ε.

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 2776/20-12-2019»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2776/20-12-2019, την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ. κ. Βουλευτές, με θέμα «Καθυστέρηση στην πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Α/θμια Εκπαίδευση», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020, σημειώνεται ότι προχωρά η διαδικασία πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019, ενώ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 197948/Ε1/13- 12-2019 (4597 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών του άρθρου 62 παρ. 2 του ίδιου νόμου για τον καθορισμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν ανά κλάδο και ειδικότητα.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ ως προς τον διορισμό 1040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην ΕΑΕ ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03-2020 διορισμού τους.

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις Προκηρύξεις 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων προκειμένου να δημοσιευτούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, οι οποίοι παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού Covid 19,αναμένεται να αναρτηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο ακριβής αριθμός αιτημάτων για παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό στην Α/θμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2019- 2020, είναι 7.692.

Για το τρέχον σχολικό έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη σε διενέργεια προσλήψεων στις 6-9- 2019, στις 30-9-2019, στις 7-11-2019 και στις 9-12-2019. Επίσης, στις 14-10-2019, έγινε συμπληρωματική φάση προσλήψεων στη θέση ανακληθέντων των προηγουμένων φάσεων.

Σε εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στις 26-11-2019 & 14-01-2020 εκλήθησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης των προσληφθέντων.

Στη συνέχεια, τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Επικράτειας καταχωρίστηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόπιν του προσήκοντος ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη στη διενέργεια προσλήψεων στις 28-1-2020.

Επισημαίνεται ότι με την ειδική πρόσκληση (με αρ.πρωτ.17916/Ε1/7-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΤΞΤ46ΜΤΛΗ-Α4Β, ανακοινοποίηση στο ορθό στις 7 και στις 11-2-2020 πρόσκληση της Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ.) εκλήθησαν εκ νέου οι εκπαιδευτικοί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μονάδες Ειδικής Αγωγής, οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης των προσληφθέντων.

Τέλος, στις 3-3-2020 το ΥΠΑΙΘ προέβη εκ νέου στη διενέργεια προσλήψεων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τα στοιχεία των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι της 3-3-2020, για το Πρόγραμμα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), στην Επικράτεια:

Παράθεση στοιχείων στη Βουλή

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ έως και 3-3-2020
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5.911
 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1.255
7.166

 

Παράθεση στοιχείων στη Βουλή

Ειδικότερα, για την περιοχή Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, για το Πρόγραμμα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ έως και 3-3-2020
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ 39
 

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 10
49

 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικότερα η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή/και τμήματα αυτών καθώς και το ενδεχόμενο μετακίνησής τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα της οποίας οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητας τους  και προφανώς σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα / ανελαστικότητα πλήρωσης της καθεμιάς.

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η μονάδα Β3 υλοποιεί, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σχετικές Πράξεις, με βασικό τίτλο: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Στο πλαίσιο των Πράξεων αυτών απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 – Σχολικοί Νοσηλευτές κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από τη μονάδα Β3 οι ακόλουθες Πράξεις:
 

Α/Α

Κωδικός MIS  

Τίτλος Πράξης

 

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενες προσλήψεις αναπληρωτών
 

1

 

5047057

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», του ΕΠ «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

121.489.977,90 €

 

8.424

 

 

2

 

 

5030264

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

 

2.082.767,00 €

 

 

50

 

 

3

 

5031672

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  

1.346.958,90 €

 

33

 

4

 

5031773

«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»  

686.950,40 €

 

16

 

 

5

 

 

5046048

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τα έτη 2019- 2020 & 2020-2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5046048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».  

 

1.763.107,60 €

 

 

61

 

6

 

5047097

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»  

2.180.000,00 €

 

160

 

7

 

5030717

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021», στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

 

864.909,00 €

 

21

 

8

 

5030985

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021 στα Ιόνια Νησιά», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  

521.432,00 €

 

13

 

9

 

5031881

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021», στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

3.558.749,66 €

 

83

 

 

10

 

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικά έτη 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Πελοπόννησος 2014-2020»

 

 

1.715.000,00 €

 

 

42

 

 

11

 

 

5031769

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019,

2019-2020 & 2020-2021», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Αττική 2014-2020»

 

 

7.522.408,73 €

 

 

185

 

12

 

5031825

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021)», στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»

 

983.050,91 €

 

24

 

 

13

 

 

5030982

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

 

540.500,00 €

 

 

13

    Σύνολα 145.255.812,10 € 9.125

 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε επίσης

Προσωπικά δεδομένα μαθητών-εκπαιδευτικών: Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή
Απόφαση τρόπου επαναλειτουργίας ειδικών σχολείων και Πρωτοβάθμιας | ΦΕΚ
Αναπληρωτές επιτηρητές Πανελλαδικών εξετάσεων: Εγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση