Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράβολο αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ: Ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράβολο αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ: Ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Παράβολο αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ

Με Κοινή Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ.159639/Ζ1 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Ευάγγελου Συρίγου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6742/27-12-2022, καθορίζεται το παράβολο αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Αναλυτικά η ΚΥΑ 

Καθορισμός παραβόλου αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Καθορίζουμε την τιμή του παραβόλου για τις αιτήσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλο- δαπής και για αιτήσεις παροχής πληροφοριών, ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

σε ευρώ (€)

ΕΠΙ

ΒΑΡΥ

ΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟ

ΣΙΟΥ*

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

σε ευρώ (€)**

ΧΑΡΤΟ

ΣΗΜΟ (2%) ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ (20%)

 

 

1.

 

Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών

i) Βασικός τίτλος 180,00 4,32 184,32
ii) Μεταπτυχιακός τίτλος 130,00 3,12 133,12
iii) Διδακτορικό δίπλωμα 130,00 3,12 133,12
2. Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών 150,00 3,60 153,60
 

 

3.

Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως ακαδημαϊκά ισοδύναμων αλλοδαπών τίτλων

σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων

 

 

30,00

 

 

0,72

 

 

30,72

4. Συμμετοχή σε εξετάσεις οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης 70,00 1,68 71,68
 

5.

Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ανά απόσπασμα  

20,00

 

0,48

 

20,48

 

6.

Χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φυλάσσονται στο αρχείο του, ανά ακριβές αντίγραφο  

20,00

 

0,48

 

20,48

7. Αιτήσεις διάφορες, ανά αίτηση 20,00 0,48 20,48

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 21.07.2022

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6742/27-12-2022

Δείτε επίσης

Καθορισμός αποζημίωσης αξιολογητών ΔΟΑΤΑΠ: Το ποσό ανά εξεταζόμενη αίτηση | ΦΕΚ 

Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ 

Κεραμέως-προϋπολογισμός: Πάνω από 6 δις ευρώ για την παιδεία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 

Διεκδίκηση ΜΚ 2016-2017: Δημόσιοι υπάλληλοι καταθέτουν αίτηση όχλησης έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση