Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παρέμβαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Τοποθετήσεις διορισμών-Μεταθέσεις-κλείδωμα τριετίας | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παρέμβαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Τοποθετήσεις διορισμών-Μεταθέσεις-κλείδωμα τριετίας – Εγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρέμβαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Επιστολή απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με την οποία ζητά:

 • Τοποθέτηση με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των νεοδιοριζόμενων απευθείας σε σχολεία.
 • Να μην αλλάξει το σύστημα μεταθέσεων του ΕΕΠ ΕΒΠ.
 • Να συμπεριληφθούν στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών του ΥΠΑΙΘ οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ.
 • Να προβλεφθεί η μείωση του κλειδώματος της τριετίας στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ.

Δείτε αναλυτικά

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Αθήνα, 20/1/2020

Αρ. Πρωτ.:5

ΠΡΟΣ 

-Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

-Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

ΘΕΜΑ: “Επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Ψήφισμα ολομέλειας προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως προς την υπό ψήφιση τροπολογία “Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

 Αξιότιμες,

κυρία Υπουργέ,

κυρία Υφυπουργέ,

κυρία Γενική Γραμματέα.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. Πρωτ.: 136/20-12-2019 επιστολή που σας έχει καταθέσει έχει καταγγείλει:

«Τη μη πρόβλεψη νομοθετημάτων για τις τοποθετήσεις των διορισθέντων στις σχολικές μονάδες βάση του νόμου 4589/2019.

Τα Π.Δ. που προβλέπουν τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες βασίζονται σε κριτήρια παλιότερων νόμων διορισμών, όπου δεν μοριοδοτούνταν τα κοινωνικά κριτήρια σε αντίθεση με τον νόμο 4589/2019.

Θεωρούμε ότι οι τοποθετήσεις θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά βάση της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και των δηλωθεισών προτιμήσεων, όπως προβλέπεται στον νόμο 4589/19, άρθρο 62 παρ. 4 και χωρίς να διπλομοριοδοτούνται άλλα κριτήρια».

Το Σάββατο 18/1/2020 κατά τη σύγκλιση της ολομέλειας των προέδρων των 13 Περιφερειακών Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα γραφεία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποφασίστηκε η σύνταξη ψηφίσματος ως προς το μείζον θέμα της τοποθέτησης των διορισθέντων ΕΕΠ ΕΒΠ  με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες, καταγγελίας της τροπολογίας και προώθησης αυτού στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Καταγγέλλουμε:

1. Την καταστρατήγηση του αξιολογικού πίνακα μέσω  των οριστικών τοποθετήσεων σε σχολεία.

Α/ Το ΑΣΕΠ μοριοδότησε κοινωνικά κριτήρια και ακαδημαϊκά προσόντα και μετέφερε προϋπηρεσία από κλάδο σε κλάδο, καθιστώντας τουλάχιστον ξεπερασμένα τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα του 1996, τα οποία η τροπολογία θα εφαρμόσει  σε τοποθετήσεις του 2020 (τα διατάγματα  είχαν θέση στην εποχή τους, τότε που οι Πίνακες διοριστέων δεν είχαν προσμέτρηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων).

Β/ Την επιβολή μιας επιπλέον γραφειοκρατικής διαδικασίας, όπως είναι αυτή της Προσωρινής Τοποθέτησης, από τη στιγμή που τα οργανικά κενά είναι ξεκάθαρα και η πλειονότητα των διορισθέντων υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές και με βάση το νόμο θα παραμείνουν στη θέση τους έως τη λήξη του σχολικού έτους.

Γ/ Τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία που θα αντιμετωπίσουμε, καθόσον τα ΠΥΣΕΕΠ θα πρέπει να αναγνωρίσουν πλήθος προϋπηρεσιών, που στην περίπτωση του ΕΕΠ αφορούν και σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, κ.α σύμφωνα με τον 3699/2008.

Επίσης οι Διευθύνσεις θα πρέπει να προβούν σε αξιολογήσεις των υπολοίπων κριτηρίων και σε συνδυασμό με την συνολική προϋπηρεσία να υπάρξουν νέοι Πίνακες για να προχωρήσει η Οριστική Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τέλος δεν γίνεται να μην υπενθυμίσουμε πως τα ΠΥΣΕΕΠ σε όλη τη χώρα είναι 13 και τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 116, με ότι αυτό συνεπάγεται.

2. Την αλλαγή στο σύστημα μεταθέσεων του ΕΕΠ ΕΒΠ που μέχρι τώρα γίνονταν απευθείας στα σχολεία

Ακόμα και με το αιτιολογικό της έκθεσης προς εξίσωση των εκπαιδευτικών, ΕΕΠ ΕΒΠ ως προς το σύστημα τοποθετήσεων σε σχολεία των νεοδιοριζόμενων δεν υπήρξε διάλογος με τις Ομοσπονδίες ως προς την εφαρμογή του.

Οι μεταθέσεις του ΕΕΠ ΕΒΠ οι οποίες γίνονται απευθείας σε σχολικές μονάδες, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, σέβονται τους Αξιολογικούς Πίνακες στο ακέραιο και  λόγω των νέων τεχνολογιών μπορούν να εφαρμοστούν.

Η εξίσωση είναι θεμιτή όταν γίνεται ως προς την κατεύθυνση της εξέλιξης και της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών.

3  Τη μη συμπερίληψη των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών που έχει συσταθεί στο ΥΠΑΙΘ παρόλο που θα τεθούν προς επεξεργασία  και οι υπηρεσιακές μεταβολές του ΕΕΠ ΕΒΠ.

4. Τη μη πρόβλεψη της άρσης του τριετούς κλειδώματος των πινάκων αναπληρωτών, παρόλες τις εξαγγελίες σας.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε:
 1. Τοποθέτηση με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των νεοδιοριζόμενων απευθείας σε σχολεία.

 

 1. Να μην αλλάξει το σύστημα μεταθέσεων του ΕΕΠ ΕΒΠ.

 

 1. Να συμπεριληφθούν στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών του ΥΠΑΙΘ οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ.

 

 1. Να προβλεφθεί η μείωση του κλειδώματος της τριετίας στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε επίσης

Θέμα Κολλεγίων: Στάσεις Εργασίας ΠΟΣΕΕΠΕΑ και συγκέντρωση Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 στα Προπύλαια
Διάταξη κυρώσεων διορισμών: Ενστάσεις και προβληματισμοί από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
 Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Τροπολογία τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή
Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και τη δυνατότητα ένταξης σ αυτόν αποφοίτων ΠΑΜΑΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Βαγγελης Φούκας σε

  Καλησπέρα σας κ Βουγια. Το κλείδωμα των πινάκων θα είναι τριετές τελικά ; Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό. Γνωρίζετε κάτι νεότερο;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θα μειώσουν σε 2 τα έτη με ρύθμιση σε άλλο νομοσχέδιο. Ετσι λένε οι αρμόδιοι.

Γράψτε μία απάντηση