“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ από Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Tα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) αντίστοιχα,

από Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

08:30-13:30

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της κατάθεσης του συνόλου των δικαιολογητικών μαζί με την έντυπη αίτηση που επισυνάπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
  1. οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/) αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη.
  2. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν πρέπει να είναι συρραμμένα με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Οι υποψήφιοι καλό είναι να αναγράψουν στις Υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ της αίτησής τους τον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία (εφόσον υπάρχουν) των δικαιολογητικών που επισυνάπτουν.Σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ.: 67327/Ε4/30-04-2019 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ «Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών/βεβαιώσεων για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι, ήδη, καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης ή διόρθωσης αυτών.»

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε επίσης

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ηλεκτρονική Κράτηση Ραντεβού ΕΕΠ και ΕΒΠ για αιτήσεις από ΠΔΕ Αττικής

 

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση