Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας: Τροποποίηση Πίνακα αναπληρωτών Ε.Β.Π. για το 2018-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Τροποποίηση Πίνακα

Με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ανανιάδη, η οποία παραθέτει την με αριθμ.337/2019 18‐3‐2019 Απόφαση του Ε ́  Τμήματος  του Α.Σ.Ε.Π.:

Τροποποιείται ο Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ως προς την εγγραφή σε αυτόν της υποψήφιας Λιγνού Χριστίνας του Αχιλλέα.

O Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

O Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών ΔΕ01‐Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για  το  διδακτικό  έτος  2018‐2019, αφορά:

α) στις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),

β) στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και

γ) στην άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες  Γενικής  και Επαγγελματικής  εκπαίδευσης.

Δείτε την Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση