Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΔΕ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΔΕ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ από Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. 

ΠΔΕ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019):
από 8 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή
καθημερινά και αποκλειστικά από 8.30 έως και 14.00
στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6, 1ος Όροφος, Ηράκλειο)
Η κατάθεση της παραπάνω αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
 • Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα παρακάτω βήματα:

  1. Να μελετήσουν προσεκτικά την υπ’ αρ. 1ΕA/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019), η οποία αφορά στον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ή την υπ’ αρ. 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) η οποία αφορά στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και να επικεντρωθούν στα τυπικά και γενικά προσόντα που οι ίδιοι κατέχουν, (το στοιχείο αυτό θα τους χρησιμεύσει για τη συμπλήρωση της αίτησης κατάθεσης των δικαιολογητικών), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς που αντιστοιχούν στο κάθε προσόν/στοιχείο, το οποίο θα τους χρησιμεύσει για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ.
  2. Να μελετήσουν προσεκτικά την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ.
  3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/) αναζητώντας το σχετικόΕγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη.
  4. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να ελέγξουν σε αυτόν, τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και επικυρωθεί και τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να τα επικαλεστούν και να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών (υπάρχει στην πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ).
  5. Τα στοιχεία που δεν είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και να τα προσκομίσουν μαζί με την αίτηση.
  6. Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών, θα συμπληρωθεί μόνο από όσους επιθυμούν τροποποίηση ή συμπλήρωση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων/πεδίων, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποχρεούνται να τα καταθέσουν μαζί με την αίτηση.
  7. Η φετινή προϋπηρεσία των ΕΕΠ -ΕΒΠ είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δε θα εκδοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις οικείες Δ/νσεις ΠΕ ή ΔΕ.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ. ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

 • ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟ 8-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 7-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8:30 -2:00
 • ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ, ΑΠΟ 21-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Υπενθυμίζουμε στα υποψήφια μέλη ΕΒΠ και ΕΕΠ στο ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες είναι:
 1. Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης μετά των συνημμένων σ’ αυτήν δικαιολογητικών στις ΠΔΕ (από 8/5/2019 έως και 7/6/2019)
  KAI
 2. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ (από 21/5/2019 έως και 5/6/2019).
Για διευκόλυνσή σας δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση