Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ. Από 8 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή,  καθημερινά και αποκλειστικά από 8.30π.μ.έως και 14.00μ.μ.

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ, καλούνται οι υποψήφιοι/ες Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε ́ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019):

από 8 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή
καθημερινά και αποκλειστικά από 8.30π.μ.έως και 14.00μ.μ.

στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας(Αρκαδίου 8, Λαμία, 3ος Όροφος).

Δείτε επίσης τα εξής σημαντικά:

Αιτήσεις διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τα απαραίτητα πρώτα 7 βήματα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ – Μέρος Α

Διευκρινήσεις για αιτήσεις ένταξης σε Πίνακες για μόνιμους διορισμούς – Μέρος Β

Η κατάθεση της παραπάνω αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωποεντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ οι Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών δεν θα προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με την έλευσή τους στην Περ/κή Δ/νση, να έχουν συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

Ανακοινοποίηση αίτησης για υποβολή δικαιολογητικών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Δείτε επίσης:

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ηλεκτρονική Κράτηση Ραντεβού ΕΕΠ και ΕΒΠ για αιτήσεις από ΠΔΕ Αττικής

Ανακοίνωση ΠΔΕ Πελοποννήσου:Τη Δευτέρα 06/05/2019 Οδηγίες για τον χώρο παραλαβής δικαιολογητικών από ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ Κρήτης: Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΔΕ Θεσσαλίας: Οδηγίες για την κατάθεση δικαιολογητικών από ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση