Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου: Οδηγίες για τα μεταπτυχιακά αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου: Οδηγίες για τα μεταπτυχιακά διπλώματα αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και την προσμέτρηση για μισθολογική κατάταξη, εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι:

Oσοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο δεν έχει λάβει συνάφεια από το ΙΕΠ και επομένως δεν έχει προσμετρηθεί για μισθολογική κατάταξη από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μεταπτυχιακό, αναλυτική βαθμολογία και σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ) μαζί με τη συνημμένη αίτηση, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ελ. Βενιζέλου 26, Μακρύς Γυαλός, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 1ος όροφος), προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια αυτού από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 και την περ. δ του άρθρου 67 του Ν.4589/2019, με τον οποίον προστέθηκαν οι παρ. 11, 12 και 13 στο άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 και καταργήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013).

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ή με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία μας ή με ταχυδρομική αποστολή τους ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεμοιοτυπία.

Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το e-mail τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48162 (Βασιλέλλη Παρασκευή).

Δελτίο Τύπου

Αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Δείτε επίσης

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Και από τις 13 ΠΔΕ έως 13/04/2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση