Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΕΕΚΠΕ-Διδακτική υπηρεσία στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΕΕΚΠΕ-Διδακτική υπηρεσία στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ)-Ζητά την άμεση αποκατάσταση της αδικίας με συμπερίληψη της υπηρεσίας σε ΚΕΠΕΑ / ΚΠΕ ως διδακτική.

ΠΕΕΚΠΕ-Διδακτική υπηρεσία

Ανακοίνωση για το γεγονός της μη αναφοράς, στο υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών”, ως διδακτικής της υπηρεσίας σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) (μετονομασία των Κ.Π.Ε.), κοινοποίησε η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ).

Αναλυτικά
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Διδακτική υπηρεσία στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Έκπληξη και ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι στο προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α΄ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ.1 στο εδάφιο στ.(α)  ΔΕΝ αναφέρεται – για πρώτη φορά από τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) το 1993 – ως διδακτική υπηρεσία, η υπηρεσία σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) (μετονομασία των Κ.Π.Ε.).

Όμως:
  • Από ιδρύσεως των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), όλοι οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις (με πιο πρόσφατη την Υ.Α. Φ7/104389/Δ7/13-08-2020 που βασίζεται στο Νόμο 4713/2020, άρθρο 15) ανέφεραν ρητά ότι «Η υπηρεσία σε ΚΠΕ προσμετράται ως διδακτική σε τύπο σχολικής μονάδας αντίστοιχης με οργανική θέση του εκπαιδευτικού».

 

  • Στο άρθρο 7 «Λειτουργία των Κ.Π.Ε. – Καθήκοντα των απασχολουμένων σε αυτά» της Υ.Α 83691/Γ7/2011 και της τροποποιητικής Υ.Α. Φ7/104389/Δ7/2020, ρητά αναφέρεται ότι:

«Κάθε εκπαιδευτικός του ΚΠΕ συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα….. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες. ……»

 

  • Στο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, στο άρθρο 16 «Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στην παρ. 2. αναφέρεται ότι:
Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

α)   υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες ….,

β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους…

γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα περιβαλλοντικά θέματα…..

 Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας

με συμπερίληψη της υπηρεσίας σε Κ.Ε.ΠΕ.Α / Κ.Π.Ε. ως διδακτική και την τροποποίηση -με προσθήκη των Κ.Ε.ΠΕ.Α. του άρθρου 2 παρ.1 εδάφιο στ. ως εξής:

“στ) Διδακτική υπηρεσία:

στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ε.Κ., σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ή σε Κ.Ε.Α. ή σε Κ.Π.Ε, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (T.E.), προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών”

 Ζητάμε επείγουσα συνάντηση

ώστε να καταθέσουμε τις επιπλέον προτάσεις και παρατηρήσεις μας και σε άλλα επιμέρους θέματα του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.

Αθήνα       2/7/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Γ. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                             Ιωάννης Βλάχος

Δείτε επίσης

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών
Παροπλισμός στελεχών Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στο νέο σ/ν του ΥΠΑΙΘ | Διαμαρτυρία
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Τι περιέχει το νομοσχέδιο Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις
Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ενταξιακή εκπαίδευση: Με ποιους τρόπους ενισχύεται-Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ

Δείτε ακόμη

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Νομοθετικές ρυθμίσεις ΥΠΑΙΘ για Πρότυπα και Πειραματικά-ΑΕΙ-Αναπλήρωση αποσπασμένων στελεχών στο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση