Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΕΕΚΠΕ-Προβλήματα στα ΚΕΠΕΑ: Επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΕΕΚΠΕ-Προβλήματα στα ΚΕΠΕΑ: Επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

ΠΕΕΚΠΕ-Προβλήματα στα ΚΕΠΕΑ

Επιστολή απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την οποία εκφράζονται προβληματισμοί και κατατίθενται προτάσεις αναφορικά με τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), που παρατηρούνται σε σχέση με την Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)» (MIS 5050677) της οποίας Φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Ακολουθεί η επιστολή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 – Email: d.s.peekpe@gmail.com

Αθήνα  17/10/2022

Αριθμ.  Πρωτ.: 103

Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ • Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως • Υφυπουργό κ. Ζωή (Ζέττα) Μακρή • Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Αλέξανδρο Κόπτση

ΘΕΜΑ: «Ζητήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023»

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),  που παρατηρούνται σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)» (MIS 5050677), της οποίας Φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Παρατηρείται έλλειψη ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στον τρόπο χρηματοδότησης, προμηθειών και επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου των Κ.Ε.ΠΕ.Α., τόσο για την υλοποίηση προγραμμάτων από μαθητικές ομάδες  όσο και για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση στην ποιότητα και τη λειτουργία των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γενικότερα του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής κρίσης.

Με σκοπό την αποκατάσταση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κ.Ε.ΠΕ.Α.,  καταθέτουμε  τους παρακάτω προβληματισμούς και προτάσεις μας:

 

  1. Πέρασε ήδη για πρώτη φορά ένα ολόκληρο σχολικό έτος (2021-22), χωρίς την προμήθεια και χρηματοδότηση πετρελαίου θέρμανσης των χώρων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Για την αποφυγή της επανάληψης του φαινομένου, για δεύτερο σχολικό έτος, με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων μέσα σε αντίξοες συνθήκες για τους επισκέπτες μαθητές/τριες, συνοδούς ή επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών ομάδων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., ενόψει μάλιστα και των αυξημένων αναγκών του χειμώνα, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση στο παραπάνω ζήτημα (επιλέξιμη δαπάνη 4.11. “Υλικά Άμεσης Ανάλωσης” στον οδηγό διαχείρισης της πράξης)

 

  1. Σε όλα σχεδόν τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., ο ηλεκτρονικός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι ήδη «γερασμένος», παρωχημένος και ελλιπής (τουλάχιστον 15ετίας). Για αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα έγκριση δαπάνης ικανού ποσού για την ανανέωση του εξοπλισμού σε κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ελλείψεων που καταγράφονται στα νεοσύστατα (επιλέξιμη δαπάνη 4.12. “Εξοπλισμός/Λογισμικό” στον οδηγό διαχείρισης της πράξης)

 

  1. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους σε αναλώσιμα, εργαστηριακά υλικά, υλικά καθαρισμού, υγιεινής και φαρμακευτικού υλικού, ανταλλακτικά και άλλα συναφή, τη στιγμή που έχουν ήδη αρχίσει να δέχονται επισκέψεις σχολικών μονάδων για την υλοποίηση προγραμμάτων (επιλέξιμη δαπάνη 4.11. “Υλικά Άμεσης Ανάλωσης” στον οδηγό διαχείρισης της πράξης)

 

  1. Επιπρόσθετα, για δεύτερη σχολική χρονιά και συνεκτιμώντας τις συνθήκες επιστροφής στην κανονικότητα της προ covid εποχής, παρατηρείται παντελής έλλειψη χρηματοδότησης:

α. για δαπάνες  φιλοξενίας (υποδοχή, διαμονή, διατροφή) τόσο για τις μαθητικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα όσο και για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς  και

β. για δαπάνες προβολής (εκδόσεις, εκτυπώσεις και ανατυπώσεις ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού, διαφημιστικό υλικό)

(επιλέξιμη δαπάνη 4.7. “Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης” και 4.2. “Επεξεργασίες από τρίτους” στον οδηγό διαχείρισης της πράξης)

 

  1. Προβλήματα εντοπίζονται στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης τόσο «εντός έδρας» (για αποστάσεις μικρότερης των 50 km) όσο και «εκτός έδρας» (για αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 km) των μελών των Παιδαγωγικών ομάδων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., προκειμένου να υλοποιήσουν προγράμματα και δράσεις με μαθητές καθώς και επιμόρφωση εκπαιδευτικών (επιλέξιμη δαπάνη 4.6. “Έξοδα Ταξιδίων” στον οδηγό διαχείρισης της πράξης).

 

  1. Σε πολλά Κ.Ε.ΠΕ.Α. υπάρχει πρόβλημα καθαρισμού των χώρων και των εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας των Δήμων/ Φορέων να καλύψουν αυτές τις συμβατικές τους ανάγκες.

 

  1. Σε όσα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαθέτουν Υπηρεσιακό Αυτοκίνητο, παρατηρούνται προβλήματα χρηματοδότησης για τη συντήρηση και την ασφάλειά τους προκειμένου να υποστηρίζουν τόσο την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων από μαθητικές ομάδες, όσο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για αυτό ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης ώστε να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα
  2. Τέλος, σχετικά με το ζήτημα των συμβάσεων μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Δήμων/Φορέων που δεν έχουν υπογραφεί, διαπιστώνουμε ότι μέσω της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Δ.Υ.Π.Ε.Α.) έχει προχωρήσει η επικαιροποίηση των συμβάσεων (λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Κ.Ε.Π.Ε.Α.) και σταδιακά αποστέλλονται υποδείγματα σε όλα τα Κ.Ε.Π.Ε.Α., ώστε να μην υπάρχει 1. κανένα από αυτά χωρίς ενεργή προγραμματική- κτιριακή σύμβαση και 2. πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Για τα παραπάνω ζητάμε τη συνέχεια της παραπάνω περιγραφόμενης διαδικασίας, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιθανού προβλήματος στο μέλλον, σχετικά με την χρηματοδότηση

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σχετικά με όλα τα παραπάνω ζητήματα, τα οποία χρήζουν συγκεκριμένων απαντήσεων, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ενώ για όλα τα παραπάνω υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες και συγκεκριμένες αναφορές στον οδηγό του έργου, δεν υπάρχει μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αντιστοίχων αγαθών και υπηρεσιών. Ιδιαίτερα για μικρού κόστους αναγκαίες για το εκπαιδευτικό έργο των Κ.Ε.ΠΕ.Α. δαπάνες, ώστε αυτές να διενεργούνται άμεσα και στο πλαίσιο της τοπικής τους κοινωνίας και αγοράς. Να σημειωθεί ότι ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ήταν και πρέπει να είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία τους.

Προς τούτο και σε σχέση με τους κανόνες  και τις οδηγίες που πρέπει να διέπουν την ευρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.ΠΕ.Α., προτείνουμε:

  • Αναζήτηση και υιοθέτηση, από το ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ευέλικτης και αποδοτικής χρηματοδοτικής διαδικασίας για όλα τα παραπάνω ζητήματα, συμβατής με τον οδηγό διαχείρισης της πράξης.
  • Άμεση εφαρμογή του νόμου 4823/21 (παραγρ. 7, 8, 9 του Άρθρου 19) για επιχορήγηση των δήμων από τον Κρατικό προϋπολογισμό ή από Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Προς τούτο προτείνουμε τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής με δικό της κωδικό σε κάθε Δήμο (ή Φορέα για το Κ.Ε.ΠΕ.Α. του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης») στο πλαίσιο των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας.

 Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας για τις απαντήσεις που απαιτούνται σε σχέση με την παρούσα δυσμενή κατάσταση που έχουν περιέλθει τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και την άμεση επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρόσθετη πληροφορία.

 Με εκτίμηση

 Για το  Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Η Γ. Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παππαιωάννου                           Γιάννης Βλάχος

Δείτε επίσης

Επίδομα για εκπαιδευτικούς νησιωτικών περιοχών εξετάζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Μακρή-Γ Φάση προσλήψεων: Την επόμενη εβδομάδα τα αιτήματα Παράλληλης-38.934 αναπληρωτές έως σήμερα 

Εγκαίνια ΕΝΕΕΓΥΛ Τρικάλων παρουσία της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Ενισχυτική ειδικών μαθημάτων: Οδηγίες πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

Προκήρυξη 8Κ/2022 ΑΣΕΠ: 70 θέσεις Δ/κών-Κοιν. Λειτουργών-Πληροφορικής-Μηχανικών σε ΔΥΠΑ-ΟΠΕΚΑ-ΜΤΠΥ-ΝΑΤ-ΕΚΚΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση