Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΕΚ: Αριθμοί στην Εκπαίδευση – Στοιχεία και Γραφήματα για τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΕΚ: Αριθμοί στην Εκπαίδευση – Στοιχεία και Γραφήματα για τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών.

ΠΕΚ: Αριθμοί στην Εκπαίδευση

Παραθέτουμε ακολούθως χρήσιμα στοιχεία και γραφήματα για τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στον αριθμό των μαθητών, των σχολικών μονάδων αλλά και στην υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων.

Η επεξεργασία στηρίχτηκε σε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στην έκθεση του Ι.Ο.Β.Ε. για την εκπαίδευση και σε στοιχεία του myschool.

Η επιμέλεια των παραπάνω ανήκει στην Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ).

Δείτε αναλυτικά

Το Δημογραφικό πρόβλημα

Τα αίτια της κατακόρυφης πτώσης του αριθμού γεννήσεων έχουν καταγραφεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια:

-Οφείλονται εν μέρει στην εξωτερική μετανάστευση οικογενειών κυρίως αλλοδαπών μετά την έναρξη της κρίσης, καθώς μεταξύ 2011 και 2015 ο αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών μειώθηκε κατά 55,9% (από τους 159,5 χιλ. στους 70,3 χιλ.)

-Αλλά και στην μείωση των γεννήσεων που σημειώθηκε από το 2010 και εντάθηκε από το 2012 και μετά (με εξαίρεση το 2016, όταν σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 2015).

Η μείωση των γεννήσεων μετά την έναρξη της κρίσης κατά σχεδόν 30%, από 118,3 χιλ. το 2008 σε 88,5 χιλ. το 2017, άρχισε ήδη να αποτυπώνεται στον αριθμό των νηπίων στο νηπιαγωγείο (από 162 χιλ. το 2014 σε 155,2 χιλ. το 2015) και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (από 107,2 το 2016 σε 101,9 το 2017).

Η δημογραφική κρίση επηρεάζει την εκπαίδευση

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (2017), εντός των επόμενων 10 ετών ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 ετών (ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) αναμένεται να μειωθεί κατά 27%!

Κατά την ίδια περίοδο το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 7-14 ετών θα μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 17%! Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και σε ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται μια μείωση κατά 23% σε σύγκριση με το 2017.

Τα παιδιά που την σχολική χρονιά 2014-2015 φοίτησαν στην πρώτη Δημοτικού, άρα γεννήθηκαν το 2008, υπολογίζονταν στα 111.3000. Την σχολική χρονιά 2017-2018, μόλις τρία χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός καταβαραθρώθηκε στους 102.000 μαθητές.

Η μείωση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Η αποτύπωση των αριθμών σε γραφήματα το επιβεβαιώνει…

Μείωση μαθητικού πληθυσμού

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών από 1,48 εκ το 2008 θα μειωθεί σε 1,05 εκ περίπου (29,2 % ή 423.300 λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035, όταν δηλαδή θα έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και η πιο πρόσφατη μείωση γεννήσεων που σημειώθηκε το 2017.

Δείτε αναλυτικά το Εγγραφο της ΠΕΚ

Δείτε επίσης

Αδειες χρήσης λογισμικού Microsoft: 37,2 εκατομ. ευρώ για προμήθεια από το Δημόσιο
Δημόσιο: Ελεγχος ωραρίου-Αναρρωτικές άδειες-ΕΔΕ-Πειθαρχικά Συμβούλια | 4 Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτερικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση