Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας 28 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας 28 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών Σχολείων με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ κου Δ. Οικονομόπουλου.

Πελοπόννησος

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. 7818/ΦΕΚ B 3376 – 02.09.2019  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Δημ. Οικονομόπουλου, αναστέλλεται η λειτουργία 28 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για την αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2019-2020, λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων και:

  • Το αριθμ. 74261/Δ1/13-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
  • Το αριθμ. 74225/Δ1/13-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
  • Το με αριθμ. 3933/16-08-2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 19-08-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας.
  • Τα με αριθμ. Φ.2.1/4832/01-08-2019 και Φ.2.1/4877/08-08-2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 21-08-2019) έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας.
  • Το με αριθμ. Φ.2/3917/14-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
  • Το με αριθμ. 3553/08-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας.
  • Το με αριθμ. 5770/12-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.
  • Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων.
  • Οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
  • Ο προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2019-2020, όπως αυτός ενημερώθηκε στο Σύστημα Καταγραφής MySchool.

Δείτε ανά Δ/νση ΠΕ Πελοποννήσου τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολείων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη προσωρινά, καθώς και τον λόγο αναστολής, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας 28 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών

Α. Νηπιαγωγεία:

Α/Α Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
3 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
6 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ
9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΡΣΙΝΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
13 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
14 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΙΧΕΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΦΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
17 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
18 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
19 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
20 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
25 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
26 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
27 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
28 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ

Β. Δημοτικά Σχολεία:

Α/Α Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΤΡΟΥΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΤΗ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΒΑΛΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΥ
7 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΙΚΑΣ ΒΟΙΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
9 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
10 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στην Δυτική Ελλάδα

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στην Ηπειρο

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση