Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πεπραγμένα ΙΕΠ: Τι κάναμε την περίοδο 2015-18

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πεπραγμένα ΙΕΠ: Οι προτεραιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) της περιόδου 2015-1018, όπως κοινοποιήθηκαν από τον Φορέα.

Δείτε τα Πεπραγμένα ΙΕΠ

Τα Πεπραγμένα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) της περιόδου 2015-1018 κοινοποίησε ο Πρόδρος του ΙΕΠ κος Γεράσιμος Κουζέλης.

Προλογικό Σημείωμα

Οπως αναφέρει στο Προλογικό του Σημείωμα ο απολογισμός αφορά στα πεπραγμένα του Ινστιτούτου κατά την πρώτη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανέλαβε στις 26 Νοεμβρίου του 2015.

Η αποτίμηση “απολύτως θετική”

Ο κος Κουζέλης παραθέτοντας οκτώ (8) σημαντικές προτεραιότητες του ΙΕΠ, θεωρεί πως η αποτίμηση των πρωτοβουλιών του φορέα σε σχέση μ αυτές είναι απολύτως θετική.

Παρά τις “όποιες αδυναμίες και δυσλειτουργίες”

Προσθέτοντας όμως πως:

“παρά τις όποιες αδυναμίες και δυσλειτουργίες –δεδομένων μάλιστα των εκτεταμένων γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του Ινστιτούτου και του μεγάλου όγκου των απαιτήσεων αυτής της περιόδου (2.000 περίπου εισηγήσεις κατ’ έτος)”.

Η επιτυχία πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς του ΙΕΠ

Η επιτυχία αυτή πιστώνεται σύμφωνα με το Προλογικό σημείωμα  “πλήρως σε όλες και όλους τους υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν το Ινστιτούτο και κοπιάζουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, καθώς και στους εξωτερικούς συνεργάτες, που σε πάμπολλες περιπτώσεις προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς να συμβάλουν στην πραγμάτωση των στόχων του”.

Δείτε ακολούθως τις προτεραιότητες του ΙΕΠ την περίοδο 2015-18 όπως καταγράφονται στο Προλογικό Σημείωμα των Πεπραγμένων

Οι προτεραιότητες αυτής της περιόδου μπορούν να διακριθούν στις εξής κεντρικές μέριμνες:

• Να οργανωθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να αποτυπωθούν τα προβλήματα της σχολικής εκπαίδευσης, να αξιολογηθούν κριτικά και να τύχουν συστηματικής μελέτης με στόχο την αποδοτικότερη αντιμετώπισή τους·

• Να σχεδιαστούν και να τεκμηριωθούν επιστημονικά μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, της προώθησης της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με έμφαση στις καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, την εξασφάλιση σύγχρονων πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων, την καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων, τον σεβασμό στην προσωπικότητα μαθητριών και μαθητών, τις σύγχρονες γνωστικές ανάγκες, τις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αειφόρο ανάπτυξη·

Προτεραιότητες ΙΕΠ την περίοδο 2015-18

• Να μελετηθεί και να οργανωθεί η επαρκέστερη και αποδοτικότερη αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η διαρκής και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με πρόταση θεσμικής κατοχύρωσης της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας και εθνικού στρατηγικού σχεδίου επιμόρφωσης·

• Να αρθούν άμεσα τα εμπόδια σχετικά με την ομαλή λειτουργία των σχολείων, την ανταπόκριση σε ειδικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών και την πλήρη ένταξη όλων στις σχολικές τάξεις, την ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών, την εκτίμηση της αποδοτικότητας μεθόδων, προγραμμάτων και υλικών, την έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και των προβλημάτων γραμματισμού.

• Να προωθηθεί η εκπαιδευτική έρευνα και να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της δράσης του Ινστιτούτου·

• Να αξιοποιηθεί, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η πλούσια εμπειρία του συνόλου των εκπαιδευτικών της χώρας, όλων των βαθμίδων, καθώς και των επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με παρεμφερή θέματα·

• Να αναδιοργανωθεί το Ινστιτούτο ως αποτελεσματικός, ορθολογικά και δημοκρατικά οργανωμένος επιστημονικός φορέας, αντίστοιχος με τις αρμοδιότητές του και τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

• Να ολοκληρωθούν τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-γράμματα της περιόδου 2007-2013 και να τακτοποιηθούν οι οικονομικές τους εκκρεμότητες με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών ή άλλων προσώπων στα οποία οφείλονταν αμοιβές ή κάλυψη εξόδων και να οργανωθεί αποτελεσματικά η διαδικασία υλοποίησης όλων των νέων ΕΣΠΑ.

Δείτε αναλυτικά τα Πεπραγμένα του ΙΕΠ την περίοδο 2015-18

Δείτε ακόμη:

Συντομογραφία Υπουργείου Παιδείας | Το ΦΕΚ

Νομοσχέδιο Επιτελικού Κράτους: Τι αλλάζει και στο Υπουργείο Παιδείας
Σύσταση – κατάργηση Γενικών Γραμματειών Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση