Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Περί αξιολόγησης: 63 Πεδία και Κριτήρια για το έργο των εκπ/κών ! – Επιστολές της “Ομάδας Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Περί αξιολόγησης: 63 Πεδία και Κριτήρια για το έργο των εκπαιδευτικών !-Επιστολές της “Ομάδας Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”

Περί αξιολόγησης

Αναλυτικά όλα τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, με βάση το άρθρο 67 του ν. 4823/2021 κοινοποίησε, μεταξύ άλλων, η “Ομάδα Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”.

Σύμφωνα με την αρίθμηση της Ομάδας τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ανέρχονται σε 63!.

Επιπροσθέτως η “Ομάδα Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών” κοινοποιεί και 15 επισημάνσεις “Περί αξιολόγησης”- ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  –  καταλήγοντας χαρακτηριστικά:

“Αν και εσύ νιώθεις πως όλα τα τελευταία χρόνια σε έχουν κάνει ένα πειραματόζωο ως μόνιμο, ως αναπληρωτή, ως ωρομίσθιο. Αν και εσύ καταλαβαίνεις πως αυτό που χρειάζεται σήμερα το σχολείο είναι αξιοπρεπή χρηματοδότηση και όχι αξιολογητές. Ήρθε η ώρα να αναλάβεις δράση! Έλα στις δράσεις διαμαρτυρίας! Να σπάσουμε μαζί το φόβο και να βγούμε με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη από το εργαστήριο πειραμάτων. Η ατομική και σχολική αξιολόγηση δε θα περάσει! Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θα σώσουν τα σχολεία!”

Ακολουθούν τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών όπως τα παρουσιάζει η Ομάδα.

Δόκιμε-Νεοδιόριστε και στη συνέχεια παλιέ Μόνιμε,

ακολουθεί:

Η ΜΕΖΟΥΡΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΣΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ

(οι αριθμοί στα Κριτήρια είναι δικοί μας)

Αναλυτικά όλα τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (Άρθρο 67, Ν.4823/2021)

  1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.
  2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία διδασκαλίας: αα) αξιολογούνται (1) ο σχεδιασμός του μαθήματος, (2) η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού ή δραστηριοτήτων, (3) η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, (4) η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, (5) η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών, τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των μαθητών, (6) η αξιοποίηση και των ψηφιακών μέσων και (7) η γενικότερη μεθοδολογία της διδασκαλίας και αβ) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η αποτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών.

β) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Αξιολογούνται (8) η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, (9) ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και (10) ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση.

γ) Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο, αξιολογούνται (11) η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, (12) η διαχείριση του χρόνου, (13) η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, (14) η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, (15) η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, (16) η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), (17) η αντιμετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων και δυσκολιών, (18) η επικοινωνιακή ικανότητα, (19) η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, (20) ο ρυθμός του μαθήματος, (21) η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών. Επιπλέον, αξιολογούνται (22) η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, (23) η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, (24) η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδότηση των μαθητών. δ) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη (25) δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, (26) στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, (27) στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, (28) στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, (29) η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, (30) οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, (31) η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, (32) η αποδοχή της διαφορετικότητας, (33) η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας. ε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται (34) η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του, (35) κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, (36) εντοπισμού των προβληματικών σημείων της διδασκαλίας του και (37) εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

  1. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, με βάση τα εξής κριτήρια: α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. β) Αναστοχασμός Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, ως προς (38) τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, (39) την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, (40) τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και (41) την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.
  2. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υποδιευθυντών τους και των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3.
  3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, με βάση τα εξής κριτήρια: α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται (42) η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και (43) η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως (44) η τήρηση του ωραρίου, (45) η έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, (46) η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, (47) η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, όπως (48) οι εργασίες γραφείου, (49) η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και (50) η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του. β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η (51) ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, (52) το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, (53) η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, (54) η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, (55) η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και (56) στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και (57) εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και (58) του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου. γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους: Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή και τους συναδέλφους, (59) για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, (60) για τον σχεδιασμό του διδακτικού έργου, καθώς και (61) για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα. δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς: Αξιολογούνται (62) η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς ή κηδεμόνες και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, (63) η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών. 6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς των μονοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων το πεδίο Α αξιολογείται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) και το πεδίο Β από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της Ομάδας Πειραματόζωων Εκπαιδευτικών ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-επιμόρφωση στελεχών: Διευθυντών και επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Πλατφόρμα αξιολόγησης-Ηλεκτρονικός φάκελος-Τι θα αξιολογηθεί από το έργο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα μετά 41 χρόνια-7 ερωτήσεις/απαντήσεις 

Νόμος 5014/2023 με τις διατάξεις για έναρξη αξιολόγησης-Συμβούλους Εκπ/σης και Συντονιστές Ε.Ε-Πρότυπα σχολεία 

Κεραμέως: Αρχίζει η αξιολόγηση εκπ/κών-Διορισμοί σε εξάρτηση με εκλογές-Πίνακες γενικής σύντομα-διάταξη για σχολική βία

 ΠΕΚ για έναρξη ατομικής αξιολόγησης: Ψευδεπίγραφος τίτλος-Στόχος η ψηφοθηρία και η επικοινωνιακή διαχείριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση