Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Περιοριστικά μέτρα Χριστουγέννων: Συναθροίσεις-Μετακινήσεις-Νέο ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Περιοριστικά μέτρα Χριστουγέννων: Συναθροίσεις-Μετακινήσεις-Νέο ΦΕΚ με μέτρα προστασίας κατά κορονοϊού από Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021.

Περιοριστικά μέτρα Χριστουγέννων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5509 – 15.12.2020 η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 ΚΥΑ η οποία αντικαθιστά την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486).

Η νέα ΚΥΑ περιλαμβάνει προβλέψεις για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ειδικώς για τις ημέρες

24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1η Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις με ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο(2) οικογένειες.

Ειδικώς για τις ημέρες

24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε συναθροίσεις, υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 1 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1.

Ειδικώς για τις ημέρες

25 Δεκεμβρίου 2020, 1 και 6 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε θρησκευτικές τελετές, υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 11 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1.

Ισχύς της ΚΥΑ

Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της,

την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).

Δείτε σε μορφή pdf την ΚΥΑ με τα μέτρα κατά του κορονοϊού κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και από 15.12.2020 έως και 7.01.2021

___________________

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί
 •  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 • – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • – ΥΓΕΙΑΣ
 • – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 • – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δείτε επίσης

Δημόσιο-κορονοϊός: Μέτρα-Βεβαιώσεις κίνησης-Αδεια ειδικού σκοπού περιόδου εορτών-Εκλογές αιρετών
Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Αναδρομικά δώρων αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Δικαίωση διεκδίκησης με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση