Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια – Θα επενδύσουμε ακόμη περισσότερο σ αυτό.

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία

“Και επειδή ανέφερα τους Ψυχολόγους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, η γενική οδηγία η οποία υπήρξε και η πράξη η οποία υπήρξε τα τελευταία χρόνια, ήταν ο διπλασιασμός του αριθμού των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία περίπου από 2.000 στις 4.000. Θα επενδύσουμε ακόμη περισσότερο σ αυτό και θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των σχολείων με Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”.

Τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο καταπολέμησης της βίας στα σχολεία, σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου 2024 στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός μίλησε για την ανάγκη κάλυψης των σχολείων με Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς όταν αναφέρθηκε στις πολιτικές πρόληψης & αντιμετώπισης του bullying σε όλα τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες και ακολούθως παρουσίασε τις Δράσεις και τα Προγράμματα ΥΠΑΙΘΑ-ΙΕΠ, όπου περιλαμβάνεται και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Ψυχολόγων Κοινωνικών λειτουργών και στελεχών εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός παρουσίασε:

  • Τις Πολιτικές πρόληψης & αντιμετώπισης του bullying σε όλα τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες.
  • Τις Δράσεις και Προγράμματα ΥΠΑΙΘΑ-ΙΕΠ
  • Το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των επιμορφώσεων

Αναλυτικά

Πολιτικές πρόληψης & αντιμετώπισης του bullying σε όλα τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες

• N. 5029/2023: Ειδικά πρωτόκολλα πρόληψης και χειρισμού περιστατικών που εκπονούνται από την Ειδική 7μελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

• Ν. 5029/2023

α) Επίπεδο ΥΠΑΙΘΑ Ειδική 7μελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με επιτελικό ρόλο

β) Επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 4μελείς Ομάδες δράσης (Δ/ντής, Σύμβουλος, Ψυχολόγος, Κοιν Λειτ.)

γ) Επίπεδο σχολικής μονάδας 2 Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Δ/ντής και 1 εκπ/κός)

• Ομάδα Αμεσης Υποστήριξης των ομάδων δράσης των διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των αποδεκτών αναφορών σε σοβαρά περιστατικά ενδοσχολικής βίας συμβουλευτικά, η οποία θα καθοδηγεί τις αρμόδιες υπηρεσίες στην διαχείριση ενός περιστατικού ιδιαίτερης βαρύτητας και κοινωνικής παιδαγωγικής έντασης (Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ – Ιδρυμα Ωνάση, το Ιδρυμα Ωνάση χρηματοδοτεί τη λειτουργία)

• Περαιτέρω αύξηση του αριθμού Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία (ΕΔΥ/ ΣΔΕΥ, ΕΠΑΛ)

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία

2023-24  – 3.840

2020-21  – 2.050

Δράσεις και Προγράμματα ΥΠΑΙΘΑ-ΙΕΠ

Μάρτιος 2024 – Οκτώβριος 2024

Εκπόνηση έρευνας αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας – Σε μαθητές • Σε εκπαιδευτικούς • Σε γονείς

Ιούνιος 2024

Ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού

Ιούνιος 2024 – Δεκέμβριος 2024

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών και στελεχών εκπαίδευσης

Επιμορφωση: Ομάδα Στόχος Α

Ιούνιος 2024

– 684 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Τετραμελείς ομάδες δράσης σε κάθε διεύθυνση

– Συμπεριλαμβάνονται οι 116 σύμβουλοι εκπαίδευσης που είναι μέλη των Τετραμελών ομάδων 

– Επιμορφωτικό υλικό 14 ωρών

2 συναντήσεις των 7 ωρών

Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Επιμόρφωση: Ομάδα Στόχος Β

Σεπτέμβριος 2024

• Οι Διευθυντές 14.000 Σχολικών Μονάδων

• Οι Υπεύθυνοι Αποδέκτες ατόμων Αναφορών

• 28.000 περίπου

• 800 τμήματα των 30 – 35

• Επιμορφωτικό υλικό 14 ωρών

• 2 συναντήσεις των 7 ωρών

• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Περιεχόμενο Επιμόρφωσης

  • Περιεχόμενο και Αξιοποίηση των Πρωτοκόλλων Διαχείρισης Περιστατικών
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Σχολικών Μονάδων
  • Αξιολόγηση αναγκών σχολικής μονάδας ή/και κοινότητας
  • Παρουσίαση και τρόποι εφαρμογής συγκεκριμένων δομημένων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
  • Επικοινωνία σχολείου οικογένειας- κοινότητας και συμμετοχή τους στις δράσεις
  • Υποστήριξη και επίβλεψη κατά την εφαρμογή των δράσεων των σχολείων

Δείτε σχετικά

Το σχέδιο καταπολέμησης της βίας στα σχολεία όπως το παρουσίασε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης | VIDEO 

Καθηκοντολόγιο ομάδων δράσης για σχολική βία και υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα 

Λειτουργία πλατφόρμας για τη σχολική βία και εκφοβισμό | Το ΦΕΚ 

Πριν φύγετε

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση