Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη – Από 708 τον Μάρτιο του 2020 σε 2.232 τον Μάρτιο του 2024 – Στοιχεία από την Υφυπουργό κα Ζέττα Μακρή.

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24

Τα τελευταία τέσσερα έτη ο αριθμός των μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έχει αυξηθεί από 708 (Μάρτιος 2020) σε 2.232 (Μάρτιος 2024), ποσοστό αύξησης 215%, σύμφωνα με την Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή σε κατατεθείσα στη Βουλή ως Αναφορά, επιστολής του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (ΣΕΕΠΕΑ), την οποία κατέθεσαν στη Βουλή Βουλευτές του ΚΚΕ με την οποία ζητούσαν μεταξύ άλλων την άμεση ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ειδικών σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ, άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό και δημιουργία οργανικών θέσεων για Σχολικούς Νοσηλευτές και ΕΒΠ για κάθε σχολείο γενικής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως η κα Μακρή παρέθεσε τον παρακάτω Πίνακα με τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προ διορισμών τον Μάρτιο του 2020 και μετά από τους διορισμούς τον Μάρτιο του 2024.

Ο Πίνακας

Τέλος η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ αναφέρει τα εξής:

Α. Σημειώνεται, ακόμη, ότι για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, ισχύουν τα ακόλουθα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄199): «…Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισηγήσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ, των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του ΚΕΔΔΥ της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού.

Β. Αν τα σχολεία ειδικής αγωγής λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, στην έκδοση των αποφάσεων συμπράττει και ο συναρμόδιος Υπουργός.». Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 11 του Ν.4823/2021 τα ΚΕΣΥ (που προήλθαν από τα ΚΕΔΔΥ, με βάση το άρθρο 51 του ν. 4547/2018) μετονομάστηκαν σε ΚΕΔΑΣΥ.

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ

Γ. Σχετικά με τη δυνατότητα διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ σημειώνεται ότι με το άρθρο 165 του ν. 5094/2024 (Α΄ 39) «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου– Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.4823/2021 και ως εκ τούτου οι διορισμοί θα είναι εφικτοί απευθείας στα ΚΕΔΑΣΥ και μάλιστα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 215 του ίδιου νόμου, από 1/9/2024.

Δείτε σχετικά

Στη Βουλή έφερε την αναγκαιότητα σύστασης νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ το ΚΚΕ 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Συνεδριάσεις ΚΥΣΕΕΠ-Νέες οργανικές-Υπηρεσιακές Μεταβολές και ΚΕΔΑΣΥ

Δεν συνεχίζει την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση η ΠΟΣΕΕΠΕΑ | Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση