“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες 2019-20: ΠΔΕ Αττικής – Στερεάς – Β. Αιγαίου – Ιονίων Νήσων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες 2019-20: Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Πίνακες 2019-20

Δημοσιεύουμε τους Πίνακες των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) με τις δηλώσεις προτίμησης, των ΠΔΕ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Οι Πίνακες

ΠΔΕ Αττικής

ΑΘΗΝΑ, 05/09/2019, 09:24
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΔΕ Αττικής αναρτά τους

πίνακες των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι όσοι υπέβαλαν Δήλωση Προτιμήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι υποψήφιοι για πρόσληψη για το διδακτικό έτος 2019-20.

επισημαίνουμε ότι όλοι οι ανωτέρω βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ του έτους 2018-19

_________________________________

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Πίνακες υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2019-2020».

 Κατόπιν έκδοσης του αριθμ. πρωτ. 133083/Ε4/28-08-2019, ΑΔΑ:ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ εγγράφου του ΥΠΑΙΘ με θέμα:
«Πρόσκληση υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020»
και των αιτήσεων δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών σχολικού έτους 2019-2020, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Δείτε εδώ τον πίνακα ΕΕΠ
Δείτε εδώ τον πίνακα ΕΒΠ

_________________________________

ΠΔΕ Βορείου Αγαίου

Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ με τις προτιμήσεις

Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ με τις προτιμήσεις
Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ με τις προτιμήσεις

_________________________________

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ(4833/28-8-2018 ΕΕΠ)2 φύλλο (4482/27-7-2018 ΕΒΠ) 1 φύλλο ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΣΚΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ_2019-2020

Δείτε επίσης

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ

Εγγραφα κατανομών ΕΕΠ – ΕΒΠ | Ολων των ΠΔΕ

Επισημάνσεις για προσλήψεις αναπληρωτών: Διαγραφές – ΚΕΣΥ – Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ

_________________________________

Δείτε ακόμη

Κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Κατανομή Γενικής Πρωτοβάθμιας: Πόσες πιστώσεις και ειδικότητες που διατίθενται

Ενημέρωση προσλήψεων – Πίνακες

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Μεταφορές αναπληρωτών – κενά: Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση