Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες διοριστέων 3ΕΑ ΑΣΕΠ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες διοριστέων 3ΕΑ ΑΣΕΠ: ΦΕΚ νέων αναμορφωμένων – Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Πίνακες διοριστέων 3ΕΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

Με την υπ΄ αρ. 697 /21.07.2020 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.:

α) Ανακαλείται η υπ΄αρ. 478/09.06.2020 κυρωτική απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κατά το μέρος που αφορά τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων:

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 101) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 102) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος και Επικουρικός),

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 103) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος και Επικουρικός),

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 104) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 107) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 108) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 110) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος και Επικουρικός),

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 113) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος και Επικουρικός),

ΠΕ60_61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΘΕΣΕΙΣ 118 ΚΑΙ 119) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος),

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΘΕΣΗ 118) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ70_71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ (ΘΕΣΕΙΣ 120 ΚΑΙ 121) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος),

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΘΕΣΗ 120) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΗ 122) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΕΣΗ 124) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός),

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 130) Πίνακας Κατάταξης (Επικουρικός), και

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΘΕΣΗ 136) Πίνακας Κατάταξης (Κύριος).

β) Aναμορφώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων, σύμφωνα με την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 12) που δημοσιεύθηκαν στο Γ’ 937 και δημοσιεύονται εκ νέου ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1170 – 23.07.2020 με τους Πίνακες Διοριστέων της Προκήρυξης 3ΕΑ
Το πρώτο ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 | Ονόματα διοριστέων

Δείτε επίσης

Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής
Πίνακες διοριστέων 4ΕΑ ΑΣΕΠ – Αναμορφωμένοι | ΦΕΚ
Αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες 4ΕΑ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16
Αριθμός αιτήσεων 1ΓΕ/2019: Αναλυτικά ανά κλάδο και ειδικότητα
ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 | Ονόματα διοριστέων
ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 Ειδικής Αγωγής
Οριστικοί Πίνακες Προκήρυξης 5ΕΑ/2019: Εκπαιδευτικών Β/θμιας ΕΑΕ, κατηγορίας ΔΕ κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση