Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων μετά την εξέταση ενστάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων – Εγγραφο ΥΠΑΙΘΑ.

Πίνακες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 67247/Η2/17-6-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ ανακοινώνονται Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Αναλυτικά το έγγραφο και οι Πίνακες

ΘΕΜΑ: Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Αρ. Πρόσκλησης 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24), μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Σε συνέχεια του αριθ. 49751/Η2/15-5-2024 εγγράφου και μετά τις από 31-5-2024 και 5-6- 2024 συνεδριάσεις της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων και την από 10-6-2024 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Mοριοδότησης και Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως διαμορφώθηκαν βάσει των πορισμάτων των ανωτέρω Επιτροπών, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165), ως εξής:

1) EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ.

2) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ.

3) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι.

4) EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι.

5) EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι.

6) EN ΠΕ04.02 Χημικών/ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης.

7) EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ.

Δυνατότητα ένστασης έχει αποκλειστικά ο υποψήφιος που έγινε το πρώτον δεκτός στη διαδικασία επιλογής, δηλαδή ο κ. Χρήστος Δαραμήλας, κλάδου ΠΕ03.

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη, 20-6-2024 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι Πίνακες

1) EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ εδώ 
2) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ εδώ 
3) EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι εδώ 
4) EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι εδώ 
5) EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι εδώ 
6) EN ΠΕ04.02 Χημικών/ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης εδώ 
7) EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ  εδώ 

Δείτε σχετικά

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιου κύκλου Ευρωπαϊκών Σχολείων 

Δείτε επίσης

Τελικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολ. μονάδες του εξωτερικού σχολ. έτους 2024-25 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση