Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες φιλολόγων ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου ΙΙ και Μονάχου-Πίνακες αποκλειομένων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες φιλολόγων ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ και Μονάχου-Πίνακες αποκλειομένων – Εγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πίνακες φιλολόγων ΠΕ02

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 56319/Η2/22-5-2023 έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τους αλφαβητικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, του Ευρωπαϊκού Σχολείου Μονάχου και του αλφαβητικού πίνακα υποψηφίων κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ και Μονάχου, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 25-5-2023 και ώρα 23.59.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου και οι σχετικοί Πίνακες

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικοί Πίνακες: α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου και γ) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 23881/Η2/2-3-2023).

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1165) ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά,

β) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και

γ) αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ και Μονάχου, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 25-5-2023 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.

Οι αλφαβητικοί Πίνακες:

α) Κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ,

β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου και

γ) Αποκλειομένων ΠΕΟ2

Δείτε επίσης

Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών: Ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι-πως τοποθετούνται 

Επανεκλέγεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας-Ποιοι πρώην Υπουργοί Παιδείας δεν επανεκλέγονται ως Βουλευτές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση