Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ στο Υπουργείο Παιδείας.

Πίνακες για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Υπερωρίες στο ΥΠΠΕΘ

Για τις ανάγκες της διαδικασίας της Προκήρυξης ΑΣΕΠ, την κατάρτιση πινάκων για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ , τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις των μόνιμων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ κτλ. συγκροτήθηκε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ – ΕΒΠ, για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 2019.

Η εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, θα είναι μέχρι 120ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο.

Την Απόφαση υπέγραψε η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κα Μαρία Δόκου και αφορά στην Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ κα Νεκταρία Φυτουράκη και σε 6 ακόμα υπαλλήλους του Τμήματος.

Η Απόφαση με τις υπερωρίες

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ για τους μήνες Απρίλιο 2019 έως και Ιούνιο 2019.

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τους έξι υπαλλήλους και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο του 2019 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα το σύνολο της διαδικασίας της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κτλ.

Στο συνεργείο συμμετέχουν αναλυτικά οι παρακάτω υπάλληλοι

Δείτε επίσης

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση