Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών από Τοπικές Προσκλήσεις Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών από Τοπικές Προσκλήσεις Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα 31.01.2022 στη Διαύγεια  οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αγαίου.

Επίσης

δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Την περασμένη Παρασκευή 28.01.2022

δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, στα πλαίσια Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις αναπληρωτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης

δημοσιεύθηκαν και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 από τον Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης μέσω Τοπικής Πρόσκλησης της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

Δείτε τους Πίνακες και τις προσλήψεις της Παρασκευής 28.01.2022 ΕΔΩ

_____________

Δείτε ακολούθως τους Πίνακες και τις προσλήψεις της Δευτέρας 31.01.2022
ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών – Τοπική Πρόσκληση – για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε τα ονόματα στη Διαύγεια ΕΔΩ

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες μέσω Τοπικής Πρόσκλησης.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

ΠΔΕ Θεσσαλίας

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών -Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε τα ονόματα στη Διαύγεια ΕΔΩ

ΠΔΕ ΑΜΘ

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για το διδακτικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της έκδοσης τοπικής πρόσκλησης.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ 25 του σχολικού έτους 2021-2022 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών μέσω Τοπικής Πρόσκλησης, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση