Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά σχολεία μετά τις ενστάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά σχολεία μετά τις ενστάσεις: Για τον δευτεροβάθμιο κύκλο – Αρ. Πρόσκλησης 28542/Η2/10-3-2021.

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά σχολεία

Κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι αλφαβητικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Αναλυτικά

Αριθμ.Πρωτ.54202/Η2/17-5-2021

ΘΕΜΑ: Αλφαβητικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Πρόσκλησης 28542/Η2/10-3-2021).

Σε συνέχεια του αριθ. 46760 /Η2 /Η2/23-4-2021 εγγράφου, και μετά την από 12-5-2021 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄1742), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνονται αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως διαμορφώθηκαν βάσει του πορίσματος της Επιτροπής, ως εξής:

1) κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ,

2) Εκπαιδευτικός Σύμβουλος στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης,

3Α) κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης και

3Β) κλάδουΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙV.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Δείτε τους Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων μετά τις ενστάσεις

Δείτε επίσης

Ευρωπαϊκό βραβείο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Τιμητική διάκριση και για την εισαγωγή αγγλικών στο Νηπιαγωγείο
Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμορφώσεις
Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή
Κεραμέως: Eπίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Πριν φύγετε

ΕΟΔΥ: Νέο πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος covid στα σχολεία-Επεξηγήσεις για τα self test
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση