Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2020-Ενημέρωση συνεδριάσεων ΚΥΣΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2020-Ενημέρωση σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 13 & 15 Ιουλίου 2020 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2020 – Του αιρετού Νεκτάριου Κορδή.

Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας

Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 13 & 15 Ιουλίου 2020 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας 2020, κοινοποίησε ο αιρετός Νεκτάριος Κορδής.

Επιπροσθέτως ο αιρετός παραθέτει Πίνακες με:
 • Στατιστικά Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
 • Τελικά λειτουργικά κενά Αποσπάσεων Γενικής Β/θμιας 2020
 • Κενά ΣΜΕΑΕ Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
 • Κενά Τυφλών-Κωφών Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
 • Τελικά κενά Αποσπάσεων ΚΕΣΥ ΠΕ03 και ΠΕ04 Β/θμιας 2020
 • Τελικά κενά Αποσπάσεων ΚΕΣΥ ΠΕ02 Β/θμιας 2020
Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό και τους Πίνακες
Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 13 & 15 Ιουλίου 2020 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν τη Δευτέρα 13 & την Τετάρτη 15 Ιουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
 • Τα λειτουργικά κενά για Νοηματική και Braille είναι 86, τα κενά των ΚΕΣΥ είναι 51 για τους ΠΕ03/04 και 109 για τους ΠΕ02.
 • Τέλος τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ είναι 2555.
 • Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά στην ΕΑΕ είναι 2800!
 • Τελικά αποσπώνται 5 εκπαιδευτικοί σε Σχολεία Τυφλών-Κωφών, 17 σε ΚΕΣΥ, 11 κατά προτεραιότητα και 67 σε ΣΜΕΑΕ
2. Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία
 • Υποβλήθηκαν συνολικά 282 αιτήσεις.
 • Εξ αυτών οι 184 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.
 • Τα λειτουργικά κενά είναι 168.
 • Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων (ΠΕ79.01/ΤΕ16) υποβλήθηκαν συνολικά 91 αιτήσεις.
 • Τα λειτουργικά κενά των μουσικών ειδικοτήτων είναι 1116.
 • Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά είναι 1284!
 • Τελικά αποσπώνται 86 εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων και 67 εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων.
3. Παράλληλα υποβλήθηκαν 79 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση σε Καλλιτεχνικά Σχολεία.
 • Εξ αυτών οι 68 αφορούν εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και οι 11 καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.
 • Τα λειτουργικά κενά είναι συνολικά 49.
 • Τελικά αποσπώνται 23 εκπαιδευτικοί.
4. Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα:
 • Συνολικά 851 εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν σε κατά προτεραιότητα ή κατ’ εξαίρεση απόσπαση.
 • Πάγια θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποσπώνται ανεξαρτήτως κενών.
5. Σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις
 • Οι ενεργές αιτήσεις ήταν 3517 και αποσπώνται 3136 (ποσοστό ικανοποίησης 89%).
 • Τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 6151.
 • Τελικά αποσπώνται 774 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα, 77 κατ΄ εξαίρεση και 2285 βάσει μορίων.
 • Εξ αυτών 298 πήραν απόσπαση στις κοινές ειδικότητες της Α/θμιας.
 • Δυστυχώς τη φετινή χρονιά έχουμε μια σοβαρή μείωση των αποσπασμένων στις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας κατά 51% συγκριτικά με το 2019!
Το 2019
 • Να υπενθυμίσω ότι το 2019 σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4588 και αποσπάστηκαν 3240 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 71%).
 • Τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 4442.
 • Αποσπάστηκαν 811 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα και 2429 βάσει μορίων.
 • Εξ αυτών 604 πήραν απόσπαση στις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας.
Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων καταθέτοντας στο ΚΥΣΔΕ την ακόλουθη δήλωση:

«Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και όχι μια χαριστική παραχώρηση!

Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο.

Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα  υγείας,  η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση περιορισμένων μεταθέσεων τα τελευταία χρόνια!

Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται  επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011.

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Τα λειτουργικά κενά του πίνακα είναι συνολικά 6151!

Τα κενά αυτά αποτυπώνουν τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αλλά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα αν σκεφτούμε ότι τη φετινή χρονιά απασχολήθηκαν 12.150 αναπληρωτές! Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι:

Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα (774 άτομα) η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ.

Πάγια θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποσπώνται ανεξαρτήτως κενών.

Με τον τρόπο αυτό τα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων.

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση με ενισχυμένη τουλάχιστον μοριοδότηση θα έπρεπε να δοθεί και στα ζευγάρια εκπαιδευτικών και σε τρίτεκνες οικογένειες.

Μην ξεχνάμε ότι και το καθεστώς των ασθενειών με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναθεώρηση!

Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους.

Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές με εξαίρεση 77 περιπτώσεις εκπαιδευτικών με ασθένεια των ιδίων και ποσοστό αναπηρίας 67% στις οποίες δεν έγινε αφαίρεση κενών.

Παρά την ικανοποίηση ενός μεγάλου αριθμού αποσπάσεων (89%), εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει και Β΄ φάση αποσπάσεων πριν το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!

Με βάση τα παραπάνω θα  καταψηφίσω τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις αυτές».

6. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι μέσα στο ΚΥΣΔΕ καταβάλαμε κάθε προσπάθεια και πετύχαμε την ικανοποίηση ενός σημαντικού αριθμού αιτήσεων απόσπασης!

Παρά το γεγονός αυτό υπάρχουν εκπαιδευτικοί με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακά και κοινωνικά που δεν αποσπάστηκαν!

Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς -αλλά και για τις νέες αιτήσεις- και επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά, θα απαιτήσουμε να γίνει και Β΄ φάση αποσπάσεων  πριν το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου που εργάστηκαν με συνέπεια ώστε  να πετύχουμε την πραγματοποίηση των αποσπάσεων το συντομότερο δυνατό.

7. Είναι αυτονόητο ότι η επίσημη ανακοίνωση των αποσπάσεων μετά την υπογραφή της Υπουργού μπορεί και  πρέπει να γίνει σήμερα!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 15/7/2020

_________________________

Πίνακες λειτουργικών κενών αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας
Στατιστικά Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
Τελικά λειτουργικά κενά Αποσπάσεων Γενικής Β/θμιας 2020
Κενά ΣΜΕΑΕ Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
Κενά Τυφλών-Κωφών Αποσπάσεων Β/θμιας 2020
Τελικά κενά Αποσπάσεων ΚΕΣΥ ΠΕ03 και ΠΕ04 Β/θμιας 2020
Τελικά κενά Αποσπάσεων ΚΕΣΥ ΠΕ02 Β/θμιας 2020

Δείτε επίσης

Κενά γενικής και ειδικής αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας 2020 | Αναλυτικοί Πίνακες
Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας αποσπώνται κατά παρέκκλιση διατάξεων

Πριν φύγετε

Συνάντηση ΟΛΜΕ-πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση