Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και ΙΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και ΙΙ μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων – Εγγραφο.

Πίνακες ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για Λουξεμβούργο Ι και ΙΙ

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι Αλφαβητικοί Πίνακες

α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι,

β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ,

μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Ακολουθεί το υπ. αριθμ. πρωτ. 73199/Η2/3-7-2023 έγγραφο και οι Πίνακες

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικοί Πίνακες α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι, β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022).

Σε συνέχεια του αριθ. 55903/Η2/19-5-2023 εγγράφου και μετά την από 26-6-2023 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παρ. 5 του άρθ. 2 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165) και την από 29-6-2023 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Μοριοδότησης της υποπαραγράφου Α της παρ. 5 του άρθ. 2 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165), ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων των ανωτέρω Επιτροπών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης,

β) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων των ανωτέρω Επιτροπών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Οι υποψήφιοι/ες για απόσπαση εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ011 Φυσικής Αγωγής που έγιναν το πρώτον δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, με τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης:

•57/13-3-2023 (Ε.Σ. Λουξεμβούργο I και Ε.Σ. Λουξεμβούργο IΙ)

•120/14-3-2023 (Ε.Σ. Λουξεμβούργο I και Ε.Σ. Λουξεμβούργο IΙ)

• 122/14-3-2023 (Ε.Σ. Λουξεμβούργο IΙ)

• 13/9-3-2023 (Ε.Σ. Λουξεμβούργο I και Ε.Σ. Λουξεμβούργο IΙ)

• 31/12-3-2023 (Ε.Σ. Λουξεμβούργο I και Ε.Σ. Λουξεμβούργο IΙ)

έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της μοριοδότησής τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.59 μ.μ.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php

Οι υποψήφιοι/ες που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι πίνακες

α) Κατάταξη εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο 1

β) Κατάταξη εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Δείτε επίσης

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-24 

Αδειες εκπαιδευτικών: Ποιες υπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση