Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του Πανεπιστημίου Κρήτης με απόφαση της Συγκλήτου – ΦΕΚ.

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Με την υπ. αριθμ. 19085 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4966/22-9-2022, πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ με τίτλο “Ειδική Αγωγή” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 549ης/ 19.7.2022 συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο με το από 19.7.2022 έγγραφο της Αν. Γραμματέως του Τμήματος, Γεωργίας Χουρδάκη.
  • Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 608ης/ 19.7.2022 έκτακτης συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, το οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο με το υπ’ αρ. γεν. πρωτ. 17219/652/ 19.7.2022 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή Ανδρέα Φουντουλάκη.
Αναλυτικά η Απόφαση

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίζει:

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» με ΦΕΚ ίδρυσης Β΄ 2529/2016 και επανίδρυσης Β΄ 4159/2019 πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018, καθώς το αντικείμενο του ανήκει στον κλάδο των Επιστημών της Αγωγής.

Δείτε το ΦΕΚ Β 4966/22-9-2022

Δείτε 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής επάρκειας μετά τον διορισμό: Τι προτείνει Καθηγητής του ΑΠΘ 

Δείτε επίσης

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από 3 ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας-ΠΜΣ “Σχολική Ψυχολογία” του ΑΠΘ 

Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους Διιδρυματικών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ 

Χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα 

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ 

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου 

ΦΕΚ: Παιδαγωγική επάρκεια τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειου-Πρόγραμμα-Κανονισμός

Πρόγραμμα παιδαγωγικής-διδακτικής επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ

Διδακτική-Παιδαγωγική επάρκεια στα Μεταπτυχιακά Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση