Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστώσεις για Τάξεις Υποδοχής: Κατανομή 672 εκπ/κών – 47 Κ.Λ (ΠΕ30) | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστώσεις για Τάξεις Υποδοχής: Κατανομή 672 εκπαιδευτικών (ΠΕ70) και 47 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) –  Οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΤΥ – ΖΕΠ.

Πιστώσεις για Τάξεις Υποδοχής

Οδηγίες και κατανομή πιστώσεων, απέστειλε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη στους Περιφερειακούς Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ.

Κοινοποίηση κατανομής πιστώσεων

Η κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΠΕ70) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) έγινε ανά κατηγορία Περιφέρειας και Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ.

Οι πιστώσεις ανέρχονται στον αριθμό εξακόσιες εβδομήντα δύο (672) για πρόσληψη εκπαιδευτικών (ΠΕ70) και σαράντα επτά (47) για πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)

Οδηγίες

Οι Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ αφορούν στην Πράξη:

«Ενταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Η Υφυπουργός:

Καλεί σε άμεση έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι. και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/108909/Δ1/4-7-2019 (ΦΕΚ 2891Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Eνταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

Και επισημαίνει αναφορικά με την Ιδρυση Τάξεων Υποδοχής Ι και ΙΙ (ΤΥ) ΖΕΠ

Πως πρέπει να ιδρυθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/73808/Δ1/13-05-2019 εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»

Επίσης σύμφωνα με το Εγγραφο

Οι Τάξεις Υποδοχής θα ιδρυθούν κατά προτεραιότητα:

α) στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 126988/Δ1/9-8-2019 (ΦΕΚ 3246Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός Σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30» και

β) στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Επισήμανση

Στις σχολικές μονάδες της περίπτωσης α) θα τοποθετηθεί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών.

Κατανομή πιστώσεων

Η Υφυπουργός Παιδείας κα Σ. Ζαχαράκη  καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στην κατανομή των πιστώσεων ανά Διεύθυνση Π.Ε. και περιοχή μετάθεσης.

Δείτε το Εγγραφο με τις Οδηγίες και την κατανομή πιστώσεων αναλυτικά

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών: Τα Εγγραφα – Εγκύκλιος 2018-19

Περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση