Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πλατφόρμα επιμόρφωσης iepX ειδικής αγωγής: Θα παραμείνει ανοικτή έως 21.11.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πλατφόρμα επιμόρφωσης iepX ειδικής αγωγής: Θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 – Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες/ουσες για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων που έχουν επιλέξει – Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Πλατφόρμα επιμόρφωσης iepX ειδικής αγωγής

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Η Δ΄ φάση ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 5 “επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής” της Πράξης “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού”, παρατείνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες/ουσες για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων που έχουν επιλέξει.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» (Universal Design and Development of Accesible Digital Educational Material) με MIS 5001313 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επιτρέπει τη διοργάνωση μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων(Massive Open Online Courses – MOOCs).

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΙΕΠ

Ανακοίνωση παράτασης της Δ΄ φάσης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σας ενημερώνουμε πως η χρονική περίοδος της Δ΄ φάσης ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, παρατείνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες/ουσες για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων που έχουν επιλέξει. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε επίσης

Κεραμέως-ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνει-Τα 3 επίπεδα της συνολικής αξιολόγησης 

Κεραμέως-Αμερικανικά Πανεπιστήμια: Φοιτητές μας θα σπουδάζουν στις ΗΠΑ χωρίς δίδακτρα 

 Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού

Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός: Oικονομικό χάος και αναποδογύρισμα ζωής από ένα λάθος στην πρόσληψη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση