Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πλειάδες: Δράση ενημέρωσης παιδιών-εφήβων με αναπηρία, με συμμετοχή και του ΥΠΑΙΘΑ, για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πλειάδες: Δράση ενημέρωσης παιδιών, εφήβων και νέων με αναπηρία για την ισότιμη πρόσβαση σε Μονάδες και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με συμμετοχή και του ΥΠΑΙΘΑ.

Πλειάδες

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία είναι αρμόδια για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, αγωγής υγείας, προστασίας και προαγωγής της υγείας, αναπτύσσει και οργανώνει δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης παιδιών, εφήβων και νέων με αναπηρία για την ισότιμη πρόσβαση σε Μονάδες και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με θέμα “ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ”.

Σκοπός της δράσης

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση της δράσης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης παιδιών, εφήβων και νέων με αναπηρία για την ισότιμη πρόσβαση σε Μονάδες και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με θέμα “ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ”», έχει ως σκοπό:

Την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και ιδιαίτερα των εκπαιδευομένων εφήβων και νέων με αναπηρία για το ρόλο, το έργο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, των Μονάδων και των Υπηρεσιών Υγείας της Π.Φ.Υ., ώστε να κατανοηθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές, προκειμένου να γίνει με βέλτιστο τρόπο η αξιοποίησή τους προς όφελος της υγείας των ωφελούμενων, εξαλείφοντας εμπόδια, στερεότυπα, προκαταλήψεις και φόβους

Ποιοι συμμετέχουν στη δράση

Στη δράση «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» συμμετέχουν έφηβοι και νέοι με οποιοδήποτε είδους αναπηρία, ηλικίας από 12 έως 35 ετών που φοιτούν σε εκπαιδευτικές Δομές και Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή που φιλοξενούνται και παρακολουθούν προγράμματα σε Δομές Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας.

Στη δράση «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» συμμετέχουν κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος της Δομής-Μονάδας και:

Φορείς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού):

α. Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Συντονισμός – Ενημέρωση Φορέων),

β. Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για ενημέρωση, συντονισμό και εποπτεία σε τοπικό επίπεδο, εγκρίσεις κτλ),

γ. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια – Λύκεια, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ),

δ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ),

Φορείς Γενικής Εκπαίδευσης:

Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, με δυνατότητα συγκρότησης ομάδας εφήβων με αναπηρία για συμμετοχή στη δράση (η συντονιστική ομάδα του σχολείου δύναται να συγκροτείται από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, εφόσον δεν υπηρετούν σε αυτό άλλοι Επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής). Στις περιπτώσεις αυτές η ομάδα των παιδιών είναι δυνατόν να έχει διαφορετικές κατηγορίες αναπηριών εφόσον μπορούν να συμμετέχουν στην επίσκεψη. Εάν όμως δεν είναι εφικτό μπορούν να γίνουν μικρότερες ομάδες με ομοιογένεια αναπηρίας.

Φορείς Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας (Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας):

α. Μονάδες Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας σε Εφήβους και Νέους με Αναπηρία,

β. Ανοικτές Δομές Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας σε Εφήβους και Νέους με Αναπηρία (Στέγες Αυτόνομης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνες, Κέντρα Ημέρας, κτλ),

γ. Ειδικά Επαγγελματικά Εργαστήρια Εφήβων και Νέων με Αναπηρία, δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Α.με.Α.

Χρόνος υλοποίησης της δράσης

Η δράση «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» είναι δυνατόν να υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και ανάλογα με το πρόγραμμα που διαμορφώνει η εκάστοτε ενδιαφερόμενη εκπαιδευτική κοινότητα της Σχολικής Μονάδας ή όποιας άλλης Δομής, καθώς και της δυνατότητας υποδοχής από την Μονάδα Υγείας της Π.Φ.Υ. για τη διενέργεια των επισκέψεων.

Δείτε ολόκληρο το περιεχόμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα ΔΙΩΝΗ: Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Παιδιών/Εφήβων-Παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες 

Στο Παιδικό Χωριό SOS Ηρακλείου Κρήτης η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου-Προσέφερε δώρα στα παιδιά

Δράσεις ΔΙΕΚ Τρικάλων: Eκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών της νέας Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων στο αντλιοστάσιο ΔΕΥΑΤ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση