Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ποιος αναπληρώνει τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ποιος αναπληρώνει τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη  σε ΦΕΚ.

Ποιος αναπληρώνει τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ

Τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, τότε τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιό τους.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 85086/Γ1, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη με θέμα “Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4848/2-8-2023.

Η εν λόγω Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ποιοι είναι οι Γενικοί Γραμματείς και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ

Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι ο κος Ιωάννης Βλάσσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής είναι ο κος Ιωάννης Κατσαρός και Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων ο κος Γεώργιος Καλατζής.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του ΦΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 85086/Γ1

Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

αποφασίζουμε:

Τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, τότε τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιό τους.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2023

Ο Υπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Τροποποίηση απόφασης επιλογής Διευθυντών σχολείων: Ανάληψη υπηρεσίας και επαναπροκήρυξη θέσεων 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ: Πρόεδρος ο Σπύρος Δουκάκης, Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Λολίτσας 

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το 2023 σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση