Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή από τον ΣτΠ: Προβλήματα ένταξης, ελλείμματα στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήμ. Ενταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή από τον ΣτΠ: Προβλήματα ένταξης, ελλείμματα στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήματα Ενταξης – Παράθεση στοιχείων από ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή από τον ΣτΠ

Σοβαρά προσκόμματα στην ένταξη στη γενική εκπαίδευση μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ελλείμματα στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης, στη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και στην εξειδικευμένη υποστήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), σύμφωνα με πόρισμα το οποίο κοινοποίησε.

Οπως αναφέρεται, κατά το σχολικό έτος 2021-22 ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε μεγάλο αριθμό αναφορών με θέμα την μη παροχή παράλληλης στήριξης σε μαθητές/τριες με αναπηρία/ε.ε.α, για τους οποίους υπήρχαν αντίστοιχες διαγνώσεις και εγκεκριμένα αιτήματα, ή την παροχή του μέτρου σε μερική βάση, ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών τους. Η Αρχή εξέτασε επίσης αναφορές σχετικά με την αναστολή ή την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας τμημάτων ένταξης από την αρχή του σχολικού έτους, λόγω μη στελέχωσής τους.

Παροχή Παράλληλης Στήριξης

Σύμφωνα με τον ΣτΠ, ως προς την παροχή παράλληλης στήριξης αισθητή παραμένει η ανεπάρκεια των αναγκαίων πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με συνέπεια τη μη υλοποίηση εγκεκριμένων αιτημάτων ή τη μερική και ανεπαρκή παροχή του μέτρου στην πλειονότητα των μαθητών.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις η υποστήριξη κρίνεται τόσο ανεπαρκής, ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στους σκοπούς της παράλληλης στήριξης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το 40% των αιτημάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 47% στη Δευτεροβάθμια για Παράλληλη Στήριξη ικανοποιήθηκαν πλήρως το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος.

Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ

Επίσης ο ΣτΠ έλαβε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναφορών, σχετικά με την μη υλοποίηση αιτημάτων εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή και σε μικρότερο βαθμό από ΕΒΠ.

Η έλλειψη Σχολικών Νοσηλευτών σε περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως επιληψία, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά., που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας ή συνδρομής στη διαδικασία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, κρίνεται πολύ σοβαρή και η σχολική φοίτηση χωρίς Νοσηλευτή ενέχει κίνδυνους ακόμα και για τη ζωή των παιδιών, όπως αναφέρεται στο πόρισμα. Μάλιστα συχνά οι Διευθυντές των σχολείων αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη εάν τα παιδιά δεν συνοδεύονται από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, με όποιες άλλες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται.

Μη αντικατάσταση αναπληρωτών

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αποτελεί, σύμφωνα με τον ΣτΠ και η μη αντικατάσταση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Σχολικών Νοσηλευτών που αποχωρούν για προσωπικούς λόγους (π.χ. άδεια εγκυμοσύνης) για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ολόκληρο το σχολικό έτος, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μένουν χωρίς την αναγκαία υποστήριξη που εμφανίζεται να υπάρχει τυπικά.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Αρχή από το ΥΠΑΙΘ και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Στην Πρωτοβάθμια

 • Για συνολικό αριθμό 8.990 εγκεκριμένων αιτημάτων στην πρωτοβάθμια (σε 38 Δ/νσεις) πραγματοποιήθηκαν 5.634 προσλήψεις εκπαιδευτικών.
 • Το 39,9% των εγκεκριμένων αιτημάτων ικανοποιήθηκε πλήρως, έχοντας παροχή παράλληλης στήριξης πλήρους ωραρίου ή για το σύνολο των προτεινόμενων ωρών.
 • Σε 49,6% παρασχέθηκε παράλληλη στήριξη σε μερική βάση. Επίσης σε ένα ποσοστό 8,7% δεν κατέστη εφικτή η παροχή παράλληλης στήριξης.
 • Ποσοστό 18.3% των αιτημάτων για Σχολικό Νοσηλευτή  δεν ικανοποιήθηκε.
 • 63 προσληφθέντες Σχολικοί Νοσηλευτές και 39 αναπληρωτές ΕΒΠ δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή αποχώρησαν και σε πολλές περιπτώσεις δεν αντικαταστάθηκαν.

Στη Δευτεροβάθμια

 • Το 47,3% των μαθητών έλαβε παράλληλη στήριξη για το σύνολο των προβλεπόμενων μαθημάτων και ωρών, με το 41% να λαμβάνει μερική στήριξη.
 • Το 40% των αιτημάτων για Σχολικό Νοσηλευτή δεν ικανοποιήθηκε.

Τμήματα Ενταξης

Στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα ποσοστό τμημάτων ένταξης κοντά στο 15% δεν λειτούργησε λόγω αδυναμίας στελέχωσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτης διαπιστώνει μεταξύ άλλων πως:

 • Η χρόνια υποχρηματοδότηση της ειδικής αγωγής αποτελεί πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπισθεί συνολικά και συντονισμένα έως σήμερα.
 • Υπάρχει σταθερή ανεπάρκεια των διατιθέμενων πόρων.
 • Αναφορικά με την Παράλληλη Στήριξη, υπάρχει σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια στη σχολική τους ένταξη και πρόοδο.

Τέλος ο ΣτΠ προτείνει μεταξύ άλλων:

 • H ΕΑΕ να ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό ισότιμα με τη γενική εκπαίδευση
 • Οι προσλήψεις αναπληρωτών για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, τουλάχιστον τριετούς, για τη διασφάλιση της συνέχειας και της σταθερότητας στην υποστήριξη των μαθητών.
 • Να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής και σχεδιασμού ως προς τη χρόνια μη διασφάλιση και ανεπάρκεια των πόρων για την κάλυψη πάγιων διαπιστωμένων αναγκών.

Δείτε ολόκληρο το πόρισμα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

 Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Πριν φύγετε

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΕΒΠ: Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η αγωγή μελών ΕΒΠ

Πρόβλημα στέγης εκπαιδευτικών: Ο Γολγοθάς για ένα σπίτι στο νησί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση