Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο – Παράθεση νομοθεσίας από την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ κα Ζ. Μακρή.

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών

Τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το τι ισχύει αναφορικά με τον αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) παρέθεσε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ζ. Μακρή απαντώντας σε Επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με το τι προτίθεται να πράξει ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκαλεί το σημερινό καθεστώς υπολογισμού των οργανικών κενών στη λειτουργία των σχολείων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους και να διοριστεί ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών,

Αναλυτικά, τι παρέθεσε η κα Μακρή

Οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσδιορίζονται με σαφήνεια βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ 50/96 (ΦΕΚ 45τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94τ.Α΄), και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α΄), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχωρίζουν αρμοδίως σε ηλεκτρονικό σύστημα τις συστημένες οργανικές θέσεις, τους οργανικά ανήκοντες, καθώς και τα κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) τη γνώμη του επί των στοιχείων, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο.

Οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σημειώνεται ότι αυτά προσδιορίζονται με σαφήνεια βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δηλώνουν αρμοδίως τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τη γνώμη του επί των στοιχείων, ώστε να καταρτιστούν πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

Υπολογισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο υπολογισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 2 ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες που αναφέρονται σε εγκυκλίους που εκδίδονται κάθε έτος από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Υπολογισμός κενών/πλεονασμάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ειδικότερα, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο υπολογισμός κενών/πλεονασμάτων γίνεται με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς και τις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων ανάλογα με τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών και των προβλεπόμενων τμημάτων.

Λαμβάνονται υπόψη αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών και παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Σημειώνεται, επίσης, ότι για τον υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τόσο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία όσο και οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τ.Α΄) και του άρθρου 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25τΑ΄). Στόχος είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας.

Επισημαίνεται, ότι τα εναπομείναντα – μετά τις μεταθέσεις – οργανικά κενά, διατίθενται για τις μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους της γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ (παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 4823/2021 – ΦΕΚ 136τ.Α΄) και συμπεριλαμβάνονται σε σχετική πρόσκληση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Κάθε έτος Εγκύκλιος Αποσπάσεων

Επίσης, όσον αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδεται κάθε έτος εγκύκλιος αποσπάσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την οποία υποβάλλονται αιτήσεις απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους.

Μετά τη δήλωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των λειτουργικών κενών και με γνώμονα τις κείμενες διατάξεις για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς, τις δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη/τρίτη ανάθεση ή και δεύτερη ειδικότητα και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τη συγκρότηση τμημάτων και τις αναθέσεις μαθημάτων, πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο

Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2, του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109 ) όπως ισχύει: «Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15) ανά τμήμα.». Η οργανικότητα για τα δημοτικά σχολεία προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο σύμφωνα με την Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) Κ.Y.A..

Μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της παρ. 2 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως ισχύει. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4589/2019 (Α΄13) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια.

Οργανικότητα των Νηπιαγωγείων

Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια. Στις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι πέντε (5) ενώ στα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι δέκα πέντε (15) σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451). Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Μέγιστος αριθμός φοιτώντων μαθητών στα τμήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Επίσης, ο μέγιστος αριθμός φοιτώντων μαθητών στα τμήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ρυθμίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια. Βάσει της ανωτέρω υπουργικής απόφασης οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Μέγιστος αριθμός μαθητών στη Γ΄ Τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ και στις Τάξεις των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ)

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις καθορίζουν το μέγιστο αριθμό μαθητών στη Γ΄ Τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και στις Τάξεις των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ). Πιο συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22) ενώ Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να προσαυξάνεται κατά 10% με απόφαση οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΠΕΠΑΛ)

Όσον αφορά τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Κ3/58084/25-05-2021 (Β’ 2180) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» προβλέπεται ότι οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α, Β’ και Γ’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22). Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, Τμήματος Τομέα Β΄ τάξης και Τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθορίζεται στις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού μαθητών

Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού μαθητών βασίζεται στην κατάταξη των σχολικών μονάδων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε δεκατρείς (13) αξιολογικές κατηγορίες (Α΄ έως ΙΓ) με κριτήρια τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, το υψόμετρο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, Τομέα της Β΄ Τάξης ή Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στις αξιολογικές κατηγορίες Α΄ έως Γ΄ απαιτούνται δεκαπέντε (15), δεκατρείς (13) και δέκα (10) μαθητές, αντίστοιχα.

Στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών Δ΄ έως Ζ οι αντίστοιχοι αριθμοί μαθητών είναι δώδεκα (12), δέκα (10) και οκτώ (8) μαθητές ενώ στα ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών Η΄ έως ΙΒ΄ δέκα (10), οκτώ (8) και έξι (6) μαθητές.

Ταυτόχρονα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 της ανωτέρω Υπουργικής παρέχεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα αναπροσαρμογής επί το ευνοϊκότερο των κατώτατων ορίων μαθητών για τη δημιουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, Τομέα της Β΄ Τάξης και Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης στα ΕΠΑ.Λ., με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις περιπτώσεις των απομονωμένων Επαγγελματικών Λυκείων της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας ή τα τμήματα Τομέων και Ειδικοτήτων που είναι τα μοναδικά του ίδιου Τομέα ή Ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας μιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι για την ικανοποίηση των μαθητικών αναγκών κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις υπ’ αριθ. 95129/Y2/31-08-2023 (ΑΔΑ:6Ο4Ψ46ΝΚΠΔΠ1Ω) και 103452/Y2/19-09-2023 (ΑΔΑ:929Β46ΝΚΠΔ-Ρ52) Υ.Α., έχει εγκριθεί η κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων λειτουργία χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1470) ολιγομελών Τμημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας σε ΕΠΑ.Λ. όλης της Επικράτειας. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν με αριθμό μαθητών μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην προαναφερθείσα υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 4 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών (Η΄ έως ΙΒ΄), δηλαδή δέκα (10), οκτώ (8) και έξι (6) μαθητές αντίστοιχα.

__________________________________

Τι ισχύει για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ

Σημειώνεται, ακόμη, ότι για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, ισχύουν τα ακόλουθα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄199): «…Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισηγήσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ, των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του ΚΕΔΔΥ της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού.

Δείτε σχετικά

Αλλαγή τρόπου υπολογισμού οργανικών κενών εκπαιδευτικών ζητούν 13 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Δείτε επίσης

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη 

Διευκρινίσεις για μετάφραση πρωτοτύπων εγγράφων από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση