Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως υπολογίζονται τα μόρια Απόσπασης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πως υπολογίζονται τα μόρια Απόσπασης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού( ΕΒΠ).

Πως υπολογίζονται τα μόρια Απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενημέρωση από τον Σεραφείμ ( Μάκη )  Λάππα Γενικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση είναι από τις 22/4/2024 έως και την 01/05/2024.Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα : https://opsyd.sch.gr/ .

Μόρια απόσπασης :

1. Συνολική υπηρεσία

 • από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας : 1 μόριο για κάθε έτος
 • από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη : 1,5 μόριο για κάθε έτος
 • από 20 έτη και άνω : 2 μόρια για κάθε έτος

2. Συνυπηρέτηση : 10 μόρια

3. Οικογενειακή κατάσταση

 • Έγγαμοι : 4 μόρια
 • άγαμοι εκπαιδευτικοί (εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει) : 6 μόρια
 • Σε χηρεία : 4 μόρια
 • Σε χηρεία με εξαρτημένο τέκνο : 12 μόρια
 • 10 τέκνο : 5 μόρια
 • 20 τέκνο : 6 μόρια
 • 30τέκνο : 7 μόρια
 • Από το 40 τέκνο και άνω 10 μόρια για κάθε ένα .

4. Σοβαροί λόγοι υγείας

 • των ίδιων των εκπαιδευτικών ή των παιδιών τους ή των συζύγων τους

Με ποσοστό αναπηρίας 50-66%:5 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 67%-79% :20 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω : 30 μόρια

 • των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση:

Με ποσοστό αναπηρίας 50%- 66% : 1 μόριο

Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω : 3 μόρια

 • αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους : 5 μόρια
 • θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση ( ισχύει και για τους συζύγους) : 3 μόρια

5. Για σπουδές στην περιοχή όπου ζητείται η απόσπαση (για σπουδές στο Ε.Α.Π. δεν ισχύει ) : 2 μόρια

6. Εντοπιότητα : 4 μόρια

Δείτε σχετικά

Οδηγίες αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Αιτήσεις από 22.04 έως και 01.05.2024 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2024: Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις 22.04 έως 01.05.2024 – Πίνακες με κενά 

Αριθμός Τμημάτων Ενταξης ανά ΠΔΕ-Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών και διορισμών από το Υπ. Παιδείας 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση