Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Εγγραφο προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις

Εγγραφο απέστειλε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη διαδικασία προσλήψεων και τον αριθμό πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει 3 ζητούμενα:

  • Υποβολή περιοχών προτίμησης για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • Ανακοίνωση του αριθμού των πιστώσεων ανά πρόγραμμα κι ανά ειδικότητα όπως θα δοθεί στην α φάση για τις προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  • Κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Και τέσσερα (4) αναπάντητα ζητήματα- ερωτήματα:

  • Απορριφθέντες σχολικού έτους 2018-2019
  • Χρονοδιάγραμμα των μονίμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.
  • Κατανομή των μονίμων θέσεων.
  • Πλήρωση  οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ μέσω των μόνιμων διορισμών.

Το Εγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

ΘΕΜΑ: «Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη διαδικασία πρόσληψης και την απόδοση του αριθμού των πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020»

Αξιότιμες,

κυρία Υπουργέ,

κυρία Υφυπουργέ,

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής) ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις καθώς και τη διευθέτηση θεμάτων των ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανακύπτουν

  • από ασαφή σημεία του χρονοδιαγράμματος των προσλήψεων,
  • της μη γνωστοποίησης των διαθέσιμων πιστώσεων ανά ΠΔΕ,
  • καθώς και τη μη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων σχετικά με τη διεκπεραίωση του Προγράμματος ΕΣΠΑ των ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αναλυτικότερα τα ζητούμενα που επισυνάπτουμε είναι τα εξής:

1. Υποβολή περιοχών προτίμησης για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Όπως είναι γνωστό, ο τρόπος προσλήψεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, διαφέρει ως προς τη διαδικασία διανομής των πιστώσεων από τους εκπαιδευτικούς. Για να διαμοιραστούν οι πιστώσεις πρέπει να συνεδριάσει το κάθε ΠΥΣΕΕΠ των ΠΔΕ με βάση τα λειτουργικά κενά.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των Ειδικών σχολείων και των ΚΕΣΥ, η διαβίβαση δινόταν στο ΥΠΑΙΘ συγκεντρωτικά για όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ με αποτέλεσμα να συντελείται σημαντική καθυστέρηση στις τοποθετήσεις.

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία δηλώσεων περιοχών για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ  γινόταν κατά την υποβολή των αιτήσεων πρόσληψης, συνήθως δια ζώσης σε κάθε ΠΔΕ, ενώ οι εκπαιδευτικοί δήλωναν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ. Στην παρούσα φάση, όπως προκύπτει κι από τα παραπάνω, τα χρονικά περιθώρια για την οικεία διαδικασία είναι στενά.

Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας, των ΕΕΠ-ΕΒΠ (υπάρχουν συνάδελφοι στην επαρχία που θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα νησιά ή περιοχές και να επιβαρυνθούν οικονομικά για να  καταθέσουν τις δηλώσεις αυτοπροσώπως) και των υπαλλήλων των ΠΔΕ,

στηρίζουμε την πρόταση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ, δηλαδή να προβλεφθεί η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής φόρμας από κάθε ΠΔΕ για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης- δήλωσης διευθύνσεων στις ΠΔΕ.

Ζητούμε τη συμβολή σας για την επιβολή συγκεκριμένης και ενιαίας διαδικασίας σε όλες τις ΠΔΕ.

 2. Ανακοίνωση του αριθμού των πιστώσεων ανά πρόγραμμα κι ανά ειδικότητα όπως θα δοθεί στην α φάση για τις προσλήψεις ΕΕΠ- ΕΒΠ:

Επισημαίνουμε ως πολύ σημαντικό την άμεση απόδοση των αριθμών των πιστώσεων ανά Περιφέρεια και ανά Πρόγραμμα της α φάσης για να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία όταν θα γνωρίζουμε τα λειτουργικά κενά (3/9).

Αίτημα των συναδέλφων και της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι να βγουν όλες οι πιστώσεις όλων των προγραμμάτων μαζί, ώστε οι συνάδελφοι να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη αντιμετώπιση ως προς την επιλογή των δομών που επιθυμούν να εργαστούν.

Επίσης, είναι καίριας σημασίας η διεκπεραίωση του Προγράμματος ΕΣΠΑ των ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ καθώς αποτελεί τον πυλώνα κάλυψης νευραλγικών θέσεων ειδικοτήτων ΕΕΠ.

3. Κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ:

Σε σχέση με τα λειτουργικά κενά που ζητούνται, είναι σημαντικό να τονιστεί πως κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί παραλείψεις λειτουργικών κενών στις ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Πιο συγκεκριμένα, πολλάκις έχουν παραλειφθεί στα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ απαραίτητες ειδικότητες ώστε να τηρηθεί μία φαινομενική λογική αριθμητική αναλογία ή έχει δοθεί μειωμένος αριθμός ειδικοτήτων σε σύγκριση με το μαθητικό πληθυσμό που φοιτά (π.χ. αναλογία ενός από κάθε ειδικότητα σε ΣΜΕΑΕ με δυναμικό πάνω από 60 μαθητές).

Επιπλέον είναι δυνατό να μην έχουν συμπεριληφθεί οι νέες οργανικές θέσεις στα απεσταλμένα λειτουργικά κενά, επομένως κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή και η συμπερίληψη των νέων οργανικών θέσεων για όλες τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ μαζί με την εγκύκλιο.

Είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση από το Υπουργείο  για να υπάρξει μεταξύ ΠΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ μία επιβεβλημένη συνεργασία πριν την οριστικοποίηση των κενών που θα λαμβάνει επίσημα το Υπουργείο.

Να επισημάνουμε ότι βάσει του νόμου, όλες οι υποστηρικτικές ειδικότητες είναι αναγκαίες και θα πρέπει να υπάρχει συστημικός έλεγχος σε επίπεδο διευθύνσεων και Υπουργείου όταν εξαιρούνται κάποιες από αυτές.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ζητά και διεκδικεί ορθολογική κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των ειδικοτήτων, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς τόσο οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όσο και τα Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της σχολικής κοινότητας, των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η πρόταση αφορά στο ότι θα πρέπει να υπάρχει αριθμητική αναλογία μαθητών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ανά σχολική μονάδα και ΚΕΣΥ και να καλύπτονται όλες οι ειδικότητες που προσφέρουν υποστηρικτικό έργο.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε  τα παρακάτω αναπάντητα ζητήματα- ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τη δια ζώσης συνάντηση με την Υφυπουργό, καθώς κι από τα υπομνήματα της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο:

α. Απορριφθέντες σχολικού έτους 2018-2019:

Στο υπόμνημα που παραδώσαμε στην Υφυπουργό κατά τη δια ζώσης συνάντηση, προτείναμε μία τροπολογία που θα βοηθούσε στην ένταξη των απορριφθέντων του σχολικού έτους 2018-2019.

Επίσης σε επόμενο υπόμνημα υπήρξε εκτενή αναφορά και ανάλυση του ζητήματος των απορριφθέντων.

Στο χρονοδιάγραμμα που εξέδωσε το Υπουργείο αναφέρεται η χρήση των επικαιροποιημένων πινάκων 2018-2019, αλλά δεν υπάρχει αναφορά στους απορριφθέντες σχολικού έτους 2018-19. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους συγκεκριμένους συναδέλφους;

β. Χρονοδιάγραμμα των μονίμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή:

Εκδόθηκε το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων των αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

Αιτούμαστε ως Ομοσπονδία τη γνωστοποίηση των ενεργειών για τους μόνιμους διορισμούς.

γ. Κατανομή των μονίμων θέσεων:

Καίριας σημασίας αποτελεί η κατανομή των μόνιμων θέσεων μεταξύ της Α/βάθμιας, της  Β/βάθμιας και των ΕΕΠ-ΕΒΠ ώστε να προχωρήσει και η εσωτερική κατανομή μεταξύ των ειδικοτήτων.

Αιτούμαστε τη γνωστοποίηση των  στοιχείων καθώς και την κατανομή στην οποία τυχόν οδηγήστε να καταλήξετε.

δ. Πλήρωση  οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ μέσω των μόνιμων διορισμών

Δεν έχει απαντηθεί ακόμα το αίτημά μας σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 107/24/7/2019 επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το αν συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 23 του νόμου 3699/2008 κατά το οποίο προβλέπεται ότι οι διορισμοί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ γίνονται στις εναπομένουσες κενές οργανικές θέσεις, όπως  ομοίως προβλέπεται και στο άρθρο 62 του νόμου 4589/2019

ή

αν ισχύει ο ν. 4547/2018 2018 – άρθρου 9 περί στελέχωσης των ΚΕΣΥ κατά τον οποίο δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί η πλήρωση θέσεων από διορισμό, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος ιδρύει νέα ΚΕΣΥ και συστήνει νέες θέσεις ανά κλάδο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε επίσης

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και Οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Και από τις 13 ΠΔΕ έως 13/04/2019

Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ – Κατανομή πιστώσεων: Προσλήψεις στις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση